Kouvolassa Suomen suurin onnettomuusharjoitus —  Kaikkia kaupunkilaisia kehotetaan kokeilemaan kaasuvaaralta suojautumista

Aiemmat harjoitukset ovat osoittaneet, että noin kolmasosa ilmanvaihdon hätäpysäytyskytkimistä ei toimi kunnolla.

Lukas Pearsall

Valtaosa rautateiden kemikaalikuljetuksista kulkee Kouvolan läpi, joten varautuminen on tarpeen. Kuvassa suuronnettomuusharjoitus vuonna 2013.
Valtaosa rautateiden kemikaalikuljetuksista kulkee Kouvolan läpi, joten varautuminen on tarpeen. Kuvassa suuronnettomuusharjoitus vuonna 2013.

Kouvolassa järjestetään 6. maaliskuuta suuronnettomuusharjoitus, josta on tulossa Suomen suurin. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Spek toivoo kaikkien kouvolalaisten harjoittelevan kaasuvaaratilanteessa suojautumista.

— Valtaosa Suomen rautateillä ajettavista kemikaalikuljetuksista kulkee Kouvolan kautta, joten vaaratilanne on mahdollinen, muistuttaa koulutuspäällikkö Ira Pasi Spekistä.

Väestöhälyttimiä käytetään

Kaasuonnettomuuden torjuntaa harjoitellaan ratapihan alueella noin kello 10—14. Mukana ovat Kymenlaakson pelastuslaitos, Kymsoten ensihoito, Kaakkois-Suomen poliisilaitos, Kuopion hätäkeskus, Kouvolan kaupunki ja puolustusvoimat. Rautatietoimijat harjoittelevat ensitoimenpiteitä onnettomuustilanteessa.

Harjoituksen yhteydessä soitetaan väestöhälyttimien koemerkki ja testataan hälyttimien kautta annettavaa puhetiedotusta. Koemerkki ja puhetiedotukset annetaan noin kello 10 ja kello 12.

Ilmanvaihto kiinni

Asuintaloissa ja työpaikoilla on tarkoitus harjoitella sisälle suojautumista ja ilmanvaihdon sulkemista. Harjoitusta ei tarvitse toteuttaa mihinkään määrättyyn kellonaikaan, kunhan se tehdään päivän kuluessa.

Työntekijöiden ja asukkaiden tulisi selvittää hyvissä ajoin etukäteen, mistä kiinteistön ilmanvaihto sammutetaan, ja varmistaa, että sen pystyy tekemään esteettä. Lisäksi tulee sopia, miten harjoitus toteutetaan käytännössä ja miten kiinteistössä oleville henkilöille tiedotetaan asiasta.

On myös syytä varmistaa kiinteistön huollon kanssa, että ilmanvaihto saadaan kytkettyä päälle harjoituksen jälkeen.

Jokaisen kiinteistössä olevan on osattava pysäyttää koneellinen ilmanvaihto. Kiinteistön huollosta vastaava henkilö ei vaaratilanteessa todennäköisesti ehdi paikalle ajoissa.

Jos harjoitus tehdään onnistuneesti, siihen ei kulu kuin minuutti. Sen enempää aikaa suojautumiseen ei pidä käyttää tositilanteessakaan.

Kouvola on vaara-aluetta

Aiemmat harjoitukset ovat paljastaneet isoja puutteita varautumisessa.

— Arviolta joka kolmas ilmanvaihdon hätäpysäytyskytkin ei ole toiminut niin kuin olisi pitänyt, tai ilmanvaihtoa ei ole muuten saatu sammumaan. Tätä on harjoiteltava, koska muuten vaaratilanteessa seuraa isoja ongelmia. Myös ilmanvaihdon saamisessa takaisin päälle on ollut haasteita, Pasi kertoo.

Kaasuvaaraan tulee varautua erityisesti alueilla, jotka ovat alle kahden kilometrin päässä laitoksista, joissa käsitellään kemikaaleja, tai alle 500 metrin päässä rautateistä tai maanteistä, joissa kuljetetaan kemikaaleja. Myös isoissa tulipaloissa myrkyllisiä kaasuja voi kulkeutua kahden kilometrin säteelle.

— Käytännössä vaara-alue koskee koko Kouvolaa, Pasi sanoo.

Kaikkien Kouvolan kaupungin työpaikkojen on tarkoitus osallistua harjoitukseen, mukaan lukien koulut ja päiväkodit.

Harjoituksen jälkeen osallistujia kehotetaan korjaamaan havaitut puutteet nopeasti ja vastaamaan Spekin verkkokyselyyn, joka on avoinna 6.3.—11.3.

Tarkempia ohjeita harjoitusta varten löytyy Kymenlaakson pelastuslaitoksen sivulta.

Luetuimmat

Kommentoidut