Kouvola kannustaa henkilöstöään palkattomille vapaille — Vuonna 2013 talkoovapaista kertyi 2 miljoonan euron säästöt

Talkoovapaalla seitsemän päivän vapaasta pidätetään viiden päivän palkka.

Katja Juurikko

Vuonna 2013 Kouvolan kaupungin henkilöstöstä reilut 1 500 oli lomautettuna ja noin 2 000 piti talkoovapaita.
Vuonna 2013 Kouvolan kaupungin henkilöstöstä reilut 1 500 oli lomautettuna ja noin 2 000 piti talkoovapaita.

Kouvolan kaupunki kannustaa henkilöstöä vapaaehtoisiin palkattomiin virka- ja työvapaisiin eli niin sanottuihin talkoovapaisiin. Vapailla haetaan säästöjä henkilöstömenoista.

Talkoovapaan idea on, että kuukausipalkkaiselta työntekijältä pidätetään viikon vapaasta seitsemän kalenteripäivän sijaan vain viiden päivän palkka. Tuntipalkkalaiselta vähennetään viikon vapaalta 80 prosenttia palkasta.

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina vapaaehtoisia palkattomia vapaita koskevat periaatteet. Talkoovapaat eivät saa johtaa siihen, että vuosilomia jää pitämättä tai niitä siirretään säästövapaiksi. Mahdollinen sairausloma ei siirrä jo myönnettyä talkoovapaata toiseen ajankohtaan.

Pari tuhatta otti talkoovapaata

Kouvola sai vuonna 2013 talkoovapaista 2 miljoonan euron säästöt henkilöstömenoihin. Samana vuonna moni henkilöstöstä oli lomautettuna kolmen viikon ajan. Kaupunki saavutti lomautuksilla ja vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla 5 miljoonan euron suorat säästöt.

Vuoden 2013 lopussa kaupungilla työskenteli 6 304 henkilöä, joista 4 953 oli vakinaisia. Talkoovapaita piti noin 2 000 henkilöä.

Luetuimmat

Kommentoidut