Kaupunki valmistautuu Kaslinkin laajennukseen Korialla

Kaslinkin tehtaan yhteyteen suunnitellun biokaasulaitoksen ympäristöluvasta on jätetty valitus hallinto-oikeuteen.

Katja Juurikko

Kaslink sijaitsee Kymijoen rannalla, Korian puolella. Tuotantolaitoksen itäpuolelle suunnitellaan biokaasulaitosta, joka tekisi tuotantolaitoksesta energiaomavaraisen. Laitoksen ympäristöluvasta on tehty valitus.
Kaslink sijaitsee Kymijoen rannalla, Korian puolella. Tuotantolaitoksen itäpuolelle suunnitellaan biokaasulaitosta, joka tekisi tuotantolaitoksesta energiaomavaraisen. Laitoksen ympäristöluvasta on tehty valitus.

Elintarvikeyritys Kaslink suunnittelee tilojensa laajentamista Korialla. Kouvolan kaupunki valmistautuu laajennukseen päivittämällä alueen asemakaavaa.

— Kaslinkilla tulevat omassa omistuksessa olevan tontin rajat vastaan, Kouvolan kaavoitusarkkitehti Hannu Purho sanoo.

Vireillä oleva kaavamuutos mahdollistaisi laajennuksen rakentamisen Tanssilavantien ja Kyntäjäntien kulmaan nykyisen tontin viereen.

— Aiemmin siinä on ollut rivitalo, joka on purettu. Kaavassa se muutetaan korttelialueeksi, jotta saadaan Kaslinkille riittävät pihatilat ja laajennusalueet.

Tontti on kaupungin omistuksessa. Kaavamuutos saa lainvoiman aikaisintaan ensi kesänä.

Biokaasulaitos on suunnitelmissa vastoinkäymisistä huolimatta

Kaslinkilla on pöydällä investointisuunnitelmia. Nykyisten tuotantotilojen laajentamisen lisäksi yhtiö suunnittelee tehtaan yhteyteen biokaasulaitosta, jossa se voisi hyödyntää teollisuusjätettä ja sivutuotteita energiaksi ja lannoitteeksi.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi aiemmin tänä vuonna ympäristöluvan, jonka mukaan laitoksessa saisi käsitellä vuosittain enintään 7 300 tonnia tuotannossa syntyvää orgaanista jätettä ja eläinperäisiä sivutuotteita kuten laktoosia sekä naudan luita ja rasvaa.

Lähialueen asukkaat ovat epäilleet biokaasulaitoksen aiheuttavan hajuhaittoja. Lisäksi Kouvolan Vesi haluaa tarkempia laskelmia jätevesien määristä ja pitoisuuksista.

Aluehallintoviraston päätöksestä on tehty yksi valitus Vaasan hallinto-oikeuteen. Tämän vuoksi lupaprosessi on kesken.

Kaslinkin toimitusjohtaja Tuomas Kukkonen ei erittele tässä vaiheessa, millaisia laajennuksia Korialle rakennettaisiin kaavan muututtua. Biokaasulaitos on edelleen yksi vaihtoehto.

Lokakuussa yhtiö ilmoitti tuovansa markkinoille uutena tuotteena kauravälipalat.

— Niiden tuotanto onnistuu täysipainoisesti nykyisilläkin laitteilla ja tiloilla.

Tämän vuoden aikana Kaslink on tehnyt ennakkomarkkinointia pullovesituottelleen. Kaslinkin tapauksessa vesi pakattaisiin kartonkipurkkeihin.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset