Kalat pääsevät kulkemaan turvallisesti Inkeroisten voimalaitospadolla — Kalojen surmanloukut täytettiin betonilla ja kivillä

Voimalaitoksen työmaa valmistuu joulukuun alkuun mennessä.

Kemijoki oy

Valssipadon peruskorjauksen ajaksi voimalaitoksen alapuolinen alue tyhjennettiin vedestä. Samalla kallion kuopat täytettiin, etteivät kalat jää niihin enää loukkuun.
Valssipadon peruskorjauksen ajaksi voimalaitoksen alapuolinen alue tyhjennettiin vedestä. Samalla kallion kuopat täytettiin, etteivät kalat jää niihin enää loukkuun.

Inkeroisten voimalaitoksen 100-vuotiaan valssipadon korjaustöiden yhteydessä paljastuneet kalliokuopat on täytetty. Kalat pääsevät jatkossa turvallisesti kulkemaan vedessä eivätkä ne jää jumiin vedenalaisiin surmanloukkuihin.
Ennen kalliokuoppien täyttöä voimalaitoksen työmaata korjaava Kemijoki oy selvitti Kymen maakuntamuseon, Museoviraston ja Kouvolan kaupungin rakennusvalvonnan kanssa, mitä kalliokuopille on tehtävissä.

Valssiluukun peruskorjauksen ajaksi voimalaitoksen alapuolinen alue tyhjennettiin vedestä. Muuten veden alla oleviin luukun osiin ei olisi päästy käsiksi.

Surmanloukut olivat tiedossa

Yhtiöllä oli tiedossa, että patoluukun alapuolella, normaalioloissa veden alla olevassa kalliossa on kuoppia. Patoluukkujen ollessa auki alue on täysin veden alla, mutta luukkujen ollessa kiinni veden pinta laskee ja kalat voivat jäädä loukkuun kuoppiin.
— Kuoppien mahdollista täyttöä selvitimme viranomaisten kanssa, Kemijoen ympäristöpäällikkö Erkki Huttula kertoo.

Kuopat ovat hiidenkirnun kaltaisia onkaloita. Ne ovat maalla sijaitessaan suojeltuja, eikä niille saa tehdä mitään, peruskorjauksesta vastaava projektipäällikkö Mauri Tuulaniemi sanoo.

Huttulan mukaan viranomaiset pohtivat, saako kuoppia täyttää ollenkaan.
— Viranomaiset olivat kuitenkin yksimielisiä siitä, että kuopat voi täyttää. Ne ovat veden alla ja joen pohjassa, Huttula sanoo.

Ennen työn aloittamista suunnittelijoiden oli päätettävä, miten ja millä materiaalilla kuopat täytetään. Täyteaine ei saa irrota kuopasta veden virtauksen voimasta.

Kuoppien täyttössä käytettiin lopulta Tuulaniemen mukaan monenlaisia materiaaleja. Kuoppien pohjalle ajettiin luonnonlouhosta. Sen jälkeen kiinnitysraudoitusten päälle valettiin betonia. Päälle kasattiin vielä kiviä.
Patotyömaan varsinaisen peruskorjauksen lomassa lisätyönä tehty kuoppien täyttö on pian valmis.

Koko patotyömaa valmistuu Inkeroisissa Tuulaniemen mukaan kahden, kolmen viikon kuluttua.

Luetuimmat