Tilaajalle

Kymsote haluaa huolehtia lasten ja nuorten hyvinvoinnista — Irtisanoo samalla terveydenhoitajia

Kymsoten tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten varhaisen tuen palveluita. Samaan aikaan terveyden ylläpidosta ja ongelmien ennaltaehkäisystä huolehtivien terveydenhoitajien määrää aiotaan vähentää. Perusteena on syntyvien lasten määrän väheneminen. Yhdellä peruskoulun kouluterveydenhoitajalla saa olla 600 lasta.

Tuuli Truhponen

Kymsote pyrkii terveydenhoitajien määrän vähentämiseen ilman irtisanomisia. Vähennys toteutettaisiin eläköitymisten kautta ja lopettamalla avoimia määräaikaisia toimia.
Kymsote pyrkii terveydenhoitajien määrän vähentämiseen ilman irtisanomisia. Vähennys toteutettaisiin eläköitymisten kautta ja lopettamalla avoimia määräaikaisia toimia.

Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi on nostettu yhdeksi Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän eli Kymsoten tärkeimmistä asioista.