Miehet ja naiset saavat majoittua yhdessä uudessa puolustusvoimien kokeilussa, Haminan RUK:ssa kokeilu alkaa jo toukokuussa – Kerro tupamuistosi!

Asenteet puolustusvoimissa ovat muuttuneet, mutta kaikki eivät vieläkään seiso naisten ja miesten yhteismajoituksen takana.

Roni Rekomaa

Suurin osa naisista suhtautuu myönteisesti ajatukseen varusmiesten yhteismajoituksesta. Asenteet kuitenkin muuttuvat hitaasti eiväktä kaikki varsusmiehet seiso yhteismajoituskokeilun takana.
Suurin osa naisista suhtautuu myönteisesti ajatukseen varusmiesten yhteismajoituksesta. Asenteet kuitenkin muuttuvat hitaasti eiväktä kaikki varsusmiehet seiso yhteismajoituskokeilun takana.

Puolustusvoimissa kokeillaan miesten ja naisten yhteismajoitusta huhtikuun alusta alkaen. Sen mukaan kokeiluun suostuneet henkilöt voidaan majoittaa samoissa tiloissa kaikilla palveluksen koulutusjaksoilla.

Yhteistupiin yritetään majoittaa yhtä paljon miehiä ja naisia. Kokeiluun voi osallistua joukko-osastoja kaikista puolustushaaroista. Haminan reserviupseerikoulu osallistuu kokeiluun ensimmäisenä joukko-osastona jo toukokuussa.

Muita joukko-osastoja ei ole vielä nimetty, mutta Karjalan prikaati on mahdollinen kokeilupaikka heinäkuun saapumiserälle.

Yhdeksän naista kymmenestä suhtautuu yhteismajoitukseen myönteisesti

Puolustusvoimien sosiaalipäällikkö Hannu Maijanen kertoo, että kyselyjen mukaan yhdeksän kymmenestä naispuoleisesta varusmiehestä suhtautuu ajatukseen yhteismajoituksesta myönteisesti.

– Naisilta on tullut viestiä, että omiin tiloihin eristäminen saa heidät kokemaan toiseutta. Ryhmähenki ei ole niin onnistunutta kuin miehillä.

Naisia on saattanut majoittua kymmenen hengen tuvassa kolme, kun taas miehillä on ollut tupa täynnä. Majasen mukaan myös varusmieskoulutukseen liittyvässä tiedonkulussa on ollut ongelmia, kun naiset ovat majoittuneet eri tiloissa kuin muut.

Kokeilun aikana seurataankin muun muassa yhteismajoituksen vaikutuksia palveluksessa olevien toimintakykyyn, ryhmähenkeen, palveluksen sujuvuuteen, tilojen käyttöön ja tiedonkulkuun.

Kaikki eivät hyväksy ajatusta miehistä ja naisista samoissa tuvissa

Naisilta on tullut viestiä, että omiin tiloihin eristäminen saa heidät kokemaan toiseutta. Ryhmähengen onnistuminen ei ole niin onnistunutta kuin miehillä. — Hannu Maijanen

Yhteismajoituskokeilu koskee ainoastaan majoittumista. Sosiaalitilat, kuten peseytymis- ja muut saniteettitilat ovat miehille ja naisille edelleen erilliset. Kokeilu ei aiheuta muutoksia maastoharjoitusten ja laivapalveluksen majoitusjärjestelyihin, joissa jo nyt naiset ja miehet majoittuvat yhdessä.

Maijanen kertoo, että joitakin vuosia sitten vielä tällainen kokeilu ei olisi ollut mahdollista. Asenneilmapiiri puolustusvoimissa on kuitenkin muuttunut.

– Aika on ajanut tiettyjen kielteisten asenteiden ohi, mutta eivät kaikki tämän kokeilun takana seiso. Esimerkiksi kaikki varusmiehet eivät vielä hyväksy ajatusta yhteismajoituksesta.

Puolustusvoimien henkilökunnan suhtautumista yhteismajoitukseen ei ole tutkittu.

Vaatteiden vaihtaminen tupien ulkopuolella mahdollistetaan

Yhteismajoitukseen osallistuminen edellyttää kaikkien samassa tuvassa majoittuvien suostumusta. Kokeiluun osallistuvilla on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ilman perusteluja.

Puolustusvoimat pyrkii varmistamaan kokeiluun osallistuvien henkilökohtaisen koskemattomuuden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kouluttamalla kaikille yhteismajoitusta koskevat säännöt ja valvomalla majoitusjärjestelyjä. Esimerkiksi vaatteiden vaihtaminen mahdollistetaan muualla kuin tuvissa.

– Valvontaa tehostetaan ja varmaan täytyy henkilökunnallekin teroittaa epäasialliseen käytökseen puuttumista. Jos jotain ylilyöntejä tapahtuisi, ne hoidetaan sotilaskurinpitomenettelyllä, Maijanen sanoo.

Millaisia muistoja sinulla on majoittumisesta varusmiespalveluksessa? Kerro tupa- ja leirimuistosi!