Kymenlaaksolaiset ajavat lyhyetkin matkat autolla: Keskustassa asuvat autoilevat lähes yhtä paljon kuin muutkin

Ydinkeskustasta alle 1 kilometrin säteellä asuvat tekevät 51 prosenttia matkoistaan autolla.

Katja Juurikko

Alle kilometrin säteellä keskustasta asuvat kulkevat 51 prosenttia matkoistaan autolla. Muualla Kouvolassa asuvien vastaava osuus on 61 prosenttia.  Arkistokuva.
Alle kilometrin säteellä keskustasta asuvat kulkevat 51 prosenttia matkoistaan autolla. Muualla Kouvolassa asuvien vastaava osuus on 61 prosenttia.  Arkistokuva.

Ydinkeskustan lähellä asuminen ei juurikaan vähennä autoilua, ilmenee maakunnallisesta kymenlaaksolaisten liikkumista käsittelevästä kyselystä.

Alle kilometrin päässä keskustasta asuvien tekemistä matkoista kotoa muualle 51 prosenttia kuljetaan autolla. Muilla vastaava luku on vain hieman korkeampi, 61 prosenttia.

Autoon istahdetaan lyhyilläkin matkoilla. Hieman yli puolet maakunnan matkoista on enintään 5 kilometrin pituisia.

Kymenlaaksolaiset ovat tutkimuksen perusteella hieman innokkaampia pyöräilijöitä kuin suomalaiset keskimäärin. Koko maassa pyöräillen tehtyjen matkojen osuus 8 prosenttia, kun luku Kymenlaaksossa on 17 prosenttia.

Muualla maassa taas kävely on suositumpaa. Valtakunnallisesti kaikista matkoista kävellään 22 prosenttia ja Kymenlaaksossa vain 15 prosenttia. Autoillen tehtyjen matkojen osuus on Kymenlaaksossa sama kuin valtakunnallisesti.

Kymenlaaksolaiset ovat tyytyväisimpiä kävelyn ja henkilöautoliikenteen olosuhteisiin. Kävelyn yleisarvosanaksi annettiin 5-pisteen asteikolla 3,6 pistettä ja henkilöautoliikenteen yleisarvosanaksi 3,4 pistettä.

Huonoimmat pisteet annettiin joukkoliikenteelle, 3 pistettä, ja pyöräilyn olosuhteille, 3,3 pistettä.

58 prosenttia vastaajista pitää henkilöautoliikenteen kehittämistä tärkeää. Pyöräilyolosuhteiden kehittämistä toivoo 54 prosenttia ja joukkoliikenteen kehittämistä 50 prosenttia vastaajista.

Kysely lähetettiin posti- ja nettikyselyn yhdistelmänä toukokuun lopussa. Kysely lähetettiin 10 000 satunnaiselle kymenlaaksolaiselle, jotka ovat iältään  7–85 vuotta. Kyselyyn vastasi 1744 henkilöä. Kyselyn vastausprosentti on 17,4 prosenttia.

Tutkimuksen toteuttivat Kymenlaakson liitto, Kaakkois-Suomen ely-keskus ja alueen kunnat. Kysely oli kevennetty versio valtakunnallisesta henkilöliikennetutkimuksesta. 

Maija Kaibijainen

Kymenlaaksolaiset ovat tutkimuksen perusteella hieman innokkaampia pyöräilijöitä kuin suomalaiset keskimäärin. Arkistokuva.
Kymenlaaksolaiset ovat tutkimuksen perusteella hieman innokkaampia pyöräilijöitä kuin suomalaiset keskimäärin. Arkistokuva.