Kouvolan pakolaispäätöksestä oikaisuvaatimus — Pakolaisten vastaanottamisesta päättäminen olisi kolmen valtuutetun mielestä kuulunut lautakunnan sijasta kaupunginvaltuustolle

Pekka Korpivaara, Jouni Suninen ja Juha Ripattila katsovat, että liikunta- ja kulttuurilautakunta anasti päätöksellään valtuustolle kuuluvan budjettivallan.

Lukas Pearsall

Pekka Korpivaara (vasemmalla) ja Jouni Suninen ovat sitä mieltä, että kulttuuri- ja liikuntalautakunta ylitti toimivaltansa pakolaispäätöstä tehdessään. Kolmas oikaisuvaatimuksen allekirjoittaja on Juha Ripattila. Arkistokuva on helmikuulta 2015.
Pekka Korpivaara (vasemmalla) ja Jouni Suninen ovat sitä mieltä, että kulttuuri- ja liikuntalautakunta ylitti toimivaltansa pakolaispäätöstä tehdessään. Kolmas oikaisuvaatimuksen allekirjoittaja on Juha Ripattila. Arkistokuva on helmikuulta 2015.

Kouvolan kaupunginvaltuutetut Pekka Korpivaara (kok.), Jouni Suninen (s-ks.) ja Juha Ripattila (ps.) ovat tehneet oikaisuvaatimuksen liikunta- ja kulttuurilautakunnan pakolaispäätöksestä.

Lautakunta päätti marraskuussa, että kaupunki sitoutuu tarpeen mukaan noin 60 pakolaisen vastaanottoon vuosittain. Vastaanotettavista vähintään viisi olisi hätätapauksina Suomeen tulleita kiintiöpakolaisia.

Kouvola on vastaanottanut pakolaisia koko 2000-luvun ajan, keskimäärin 15—20 pakolaista vuosittain.

Oikaisuvaatimuksen tehnyt kolmikko vaatii, että lautakunnan päätös kumotaan ja asia siirretään kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

— Lautakunnan päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä, koska Kouvolan liikunta- ja kulttuurilautakunta on ylittänyt toimivaltansa, oikaisuvaatimuksessa perustellaan.

Aloite tuli ely-keskukselta

Korpivaaran, Sunisen ja Ripattilan mielestä kaupunginvaltuusto ei ole siirtänyt lautakunnalle toimivaltaa allekirjoittaa ja käsitellä kaupungin ja Kaakkois-Suomen ely-keskuksen välistä sopimusta pakolaisten ottamisesta.

Asia tuli lautakunnan käsittelyyn ely-keskuksen esityksen jälkeen. Ely esitti, että Kouvola myöntäisi kuntapaikan vähintään 60 pakolaiselle vuosittain. Lukuun laskettaisiin kiintiöpakolaiset, hätätapaukset ja turvapaikkahaun kautta oleskeluluvan saaneet.

Alkuperäinen päätösehdotus lautakunnalle oli muotoiltu ely-keskuksen esityksen mukaisesti: ”Kouvolan kaupunki sitoutuu vähintään 60 pakolaisen vastaanottamiseen”. Muutetussa ehdotuksessa muotoilu oli: ”Sitoutuu tarpeen mukaan noin 60 pakolaisen vastaanottomaiseen”.

Lautakunta päätti asiasta ilman äänestystä. Leo Lindström (ps.) jätti pöytäkirjaan eriävän mielipiteen.

Kolmikko ei niele Toikan perusteluja

Liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka perusteli asian käsittelyä lautakunnassa sillä, että kotouttamisen palvelut ovat vielä tänä vuonna lautakunnan yhteisötyöhön kuuluvia.

Ensi vuonna kotouttamisasiat siirtyvät konsernipalveluihin.

Oikaisuvaatimuksen tehneet valtuutetut katsovat, että perustelut ovat kestämättömiä.

— Kyseiselle asialle ei ole toimivaltaperustetta hallintosäännössämme. Yleisesti, jos toimivallasta ei ole määrätty hallintosäännössä, on toimivalta valtuustolla, kolmikko kirjoittaa.

”Vaikutusta talousarvioon ei ole selvitetty”

Valtuutetut nostavat esiin myös sen, että lautakunnan päätöksen vaikutusta kaupungin talousarvioon ei ole selvitetty ennen päätöksentekoa.

Koska lautakunnalla ei ole valtuustolle kuuluvaa budjettivaltaa, liikunta- ja kulttuurilautakunta on oikaisuvaatimuksen tehneiden mielestä ylittänyt päätöksellään toimivaltansa.

Lautakunta on Korpivaaran, Sunisen ja Ripattilan mielestä anastanut valtuustolle kuuluvan budjettivallan.