Valtuustoaloite esittää, että Kymsotelle etsitään halvempi vaihtoehto — Kouvolan kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin 11 valtuustoaloitetta

Valtuustoaloitetta kaivattiin muun muassa lyhytterapiaa, kotimaista ruokaa ja asiakasystävällisempää palvelua rakennusvalvontaan.

Katja Juurikko

Kymsoten kustannukset näkyvät myös valtuustoaloitteissa.
Kymsoten kustannukset näkyvät myös valtuustoaloitteissa.

Kouvolan kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin maanantaina 11 valtuustoaloitetta. Niistä railakkaimmasta vastaa kokoomuksen Pekka Korpivaara.

Hän vaatii pikaista selvitystä, miten Kouvolan perus- ja erikoissairaanhoito järjestettäisiin mahdollisimman taloudellisesti. Jos säästöjä ei löydy Kymsotesta, Korpivaara ehdottaa palvelujen järjestämistä itsenäisesti. Myös se pitää tutkia, voisiko Kouvola kääntyä sairaanhoitopalveluissa Helsingin ja Uudenmaan tai Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien asiakkaaksi.

— Ei Kouvolan talous ole romahtanut muuten kuin Kymsoten takia, Korpivaara sanoo.

Hän järkeilee, että eri palveluntuottajien kustannusvaikutuksia vertailemalla voitaisiin kannustaa myös Kymsotea entistä kustannustehokkaampaan toimintaan. Jos säästöjä terveysmenoihin ei löydetä, kaupungin pitää säästää 40 miljoonaa euroa lopettamalla erilaisia palveluja.

Korpivaara hankkisi selvitysmiehen tutkimaan asiaa.

— Vuonna 2016 Kouvola käytti sosiaali- ja terveystoimintaan 3 600 euroa henkeä kohti vuodessa. Kotka käytti 4 000 euroa. Jos Kouvola nostaa menot 3 600 eurosta 4 000:een, niin totta kai talous pamahtaa perseelleen.

Korpivaara tähdentää, että sosiaali- ja terveyskulujen kustannusten vähentäminen on pitkä tie, joka tutkimuksineen korjaisi kunnan taloutta vasta viiden vuoden päästä.

Heli BLåfield

Kouvolan työntekijöiden parissa on runsaasti mielenterveysongelmia.
Kouvolan työntekijöiden parissa on runsaasti mielenterveysongelmia.

Kouvolan työterveyshuoltoon lyhytterapiaa

Henna Hovi (sd.) esittää, että Kouvolan työterveyshuollon piiriin saataisiin matalan kynnyksen psykoterapiapalvelut. Nykyisin mielenterveysasiointi on monimutkaista, ja varsinaisen asiantuntijan puheille pääsee vasta pitkän poliklinikka-asiakkuuden jälkeen. Lähetteen saanut asiakas joutuu etsimään terapeutin itse.

— Jos terapiaan pääsee nopeasti, sillä on merkittäviä vaikutuksia ihmisen toimintakyvyn säilymisen kannalta, Hovi sanoo.

Hän viittaa Parkanon ja Kihniön kuntayhtymän lyhytterapiakokeiluun, josta on saatu rohkaisevia tuloksia. Hovin mukaan kokeilu on pienentänyt myös erikoissairaanhoidon kustannuksia.

Hovi muistuttaa, että Kouvolassa virkamiesten sairauspoissaoloja on paljon. On mahdollista, että talouden kiristyessä ja yt-neuvottelujen jatkuessa poissaoloriski kasvaa.

— Vielä viime vuonna kaupungin toiseksi yleisin sairausloman syy olivat mielenterveydelliset syyt, Hovi sanoo.

Kotimaisia hedelmiä ulkomaisten sijaan

Mirja Lonka (kesk.) jätti valtuustolle aloitteen, jossa Kouvolaa kehotetaan ottamaan tavoitteeksi ulkomailta tuotavien raaka-aineiden vähentäminen. Muun muassa kouluissa, päiväkodeissa ja vanhustenhoidossa pitäisi Longan mukaan suosia entistä enemmän paikallisia elintarvikkeita.

— Meidän ei välttämättä tarvitse käyttää ulkomailta tuotuja hedelmiä, jotka usein ovat edullisempia kuin kotimaiset mustikat, puolukat, omenat ja muut marjat.

Lonka kertoo, että keskusta on tehnyt samasta aiheesta lukuisia aloitteita suomalaiskunnissa.

— Meille tuodaan ulkomailta myös maitoa ja maitotuotteita, vaikka kotimaastakin niitä löytyisi ihan tarpeeksi.

Mika Strandén

Ulkomailta tuotavien hedelmien sijaan pitäisi suosia entistä enemmän kotimaista elintarviketuotantoa.
Ulkomailta tuotavien hedelmien sijaan pitäisi suosia entistä enemmän kotimaista elintarviketuotantoa.

Byrokratiaa pienemmäksi

Muissa kahdeksassa aloitteissaan keskusta haluaisi kaupungin rakennuksenvalvontaan sujuvampaa ja asiakasystävällisempää palvelua. Rakentamissäännöstöjäkin pitäisi rukata niin, että vapaa-ajan asunto olisi helpommin muutettavaksi vakituiseksi asunnoksi.

Keskusta haluaa lasten ja nuorten käyttöön sähköisen aloitepalvelun. Kaikessa asioinnissa pitäisi myös turhaa byrokratiaa purkaa. Utissa ja Vekaranjärvellä palvelevaa kantahenkilökuntaa pitäisi sitouttaa kaupunkiin asunnoilla, joissa nämä voisivat asua nykyistä pysyvämmin.

Keskustan mielestä Kouvolan pitää myös tiivistää yhteistyötä Kymenlaakson liiton kanssa isojen infrahankkeiden yhteydessä. Toisen asteen koulujen yhteistyötä pitää kehittää ammattikorkeakoulun kanssa.

Keskusta esittää myös, että kaupunki tekisi selvityksen siitä, mihin kaikkiin yhteistyöryhmiin ja verkostoihin Kouvola kuuluu, ja mitä tämä kaikki maksaa.