Nuoret vastasivat joukkoliikennekyselyyn: maksuttomuus lisäisi käyttöä, uusia vuoroja toivotaan Pilkanmaalle sekä Myllykosken ja Veturin välille

Vesa Vuorela

Nuoret vastasivat joukkoliikennekyselyyn: maksuttomuus lisäisi käyttöä, uusia vuoroja toivotaan Pilkanmaalle sekä Myllykosken ja Veturin välille

Maksuttomuus saisi nuoret käyttämään entistä enemmän joukkoliikennettä. Kouvolan nuorisovaltuusto toteutti alkuvuodesta joukkoliikennekyselyn, johon kerättiin vastauksia Kouvolan yläkouluilta ja toisen asteen oppilaitoksista.

Kyselyyn vastasi 700 henkilöä.

Maksuttomuuden lisäksi eniten kannatusta saivat vuorojen lisääminen, edullisemmat liput, linjojen lisääminen ja lyhyet odotusajat.

Uusia linjoja ja vuoroja nuoret toivoivat Pilkanmaalle sekä Myllykosken ja Veturin välille. Nuoret toivovat myös koulujen aikataulun huomioimista bussiliikenteen suunnittelussa.

Lisäksi aikataulujen selkeyttäminen, mobiililippu, yhteinen matkakortti busseille, junille ja kaupunkipyörille sekä turvallisuuden lisääminen innostaisi nuoria kulkemaan enemmän julkisella liikenteellä.

Kyselyyn vastaajista 85,6 prosenttia käyttää julkista liikennettä ja noin kolmasosa hyödyntää sitä päivittäin. Busseilla ja junilla kuljetaan useimmiten kouluun, vapaa-ajalle sekä harrastuksiin.

Vastauksissa pystyi valitsemaan yhden tai useamman vaihtoehdon.

Kyselyn mukaan 44,4 prosenttia vastaajista käyttää paperisia lippuja. Nuorisovaltuuston mielestä tähän saattaa vaikuttaa, että Kouvolassa ei ole saatavissa muita kuin kerta- tai kuukausilippuja. Kertalipun voimassaoloaika on yksi tunti, joka on liian lyhyt vaihtoyhteyksiä varten.