Ministeriö esittää tiukennuksia vaarallisten aineiden kuljetuksiin rautateillä — Tarve kävi ilmeiseksi huhtikuussa Mäntyharjussa

Asetusluonnoksen lausuntoaika päättyy 7. joulukuuta ja sen jälkeen valmistelua jatkavat virkamiehet.

Onnettomuustutkintakeskus

Säiliövaunuletka lähti liikkeelle ja suistui raiteilta Mäntyharjussa huhtikuussa.
Säiliövaunuletka lähti liikkeelle ja suistui raiteilta Mäntyharjussa huhtikuussa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa asetusta vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä muutettavaksi.

Mäntyharjulla huhtikuussa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen päätettiin, että velvollisuutta ilmoittaa vaarallisten aineiden tilapäisestä säilytyksestä tarkennetaan.

Ministeriö esittää, että ilmoitusvelvollisuus on kuljetuksen suorittajan vastuulla ja tämän pitää ilmoittaa rataverkon haltijalle sekä pelastus- ja ympäristöviranomaisille vaarallisten aineiden tilapäisestä säilyttämisestä.

Asetusluonnoksessa esitetään myös lisäsäännöksiä vaarallisia aineita koskevaan onnettomuusraportointiiin ja erityiskoulutukseen. Nämä muutokset kohdistuisivat rataverkon haltijoihin.

Ministeriön tavoitteena on estää vaarallisten aineiden kuljetuksista aiheutuvia onnettomuuksia ja vaaratilanteita ja vähentää vahinkojen laajuutta.

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautateillä säädetään niin kutsutussa VAK-laissa (Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta, 719/1994) ja valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (195/2002). Lisäksi VAK-kuljetuksia ohjaavat Liikenteen turvallisuusviraston antamat määräykset.

Kansallinen vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvä lainsäädäntö perustuu pitkälti kansainvälisiin sopimuksiin ja Euroopan unionin lainsäädäntöön.

Asetusluonnoksen lausuntoaika päättyy 7.12.2018. Lausuntopyyntö on julkaistu osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen lain valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi.