Kouvolassa aletaan pohtia kotouttamon perustamista – Tarkoituksena on koota maahanmuuttoneuvonta ja -palvelut saman katon alle

Toimintaan on mahdollista saada valtion tukea. Kotouttamoja toimii jo Lahdessa, Riihimäellä ja Forssassa.

Katja Juurikko

Kotouttamo-toiminnan tarkoitus on nopeuttaa maahanmuuttajan kotoutumista ja työllistymistä.
Kotouttamo-toiminnan tarkoitus on nopeuttaa maahanmuuttajan kotoutumista ja työllistymistä.

Kouvolassa aloitetaan keskustelu maahanmuuttajille tarkoitetun kotouttamo-toiminnan perustamisesta. Asia otetaan esille Kouvolan maahanmuuttoneuvoston kokouksessa torstaina.

Kaakkois-Suomen ely-keskus on tehnyt kunnille, TE-toimistolle ja Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsotelle aloitteen saada Kouvolaan kotouttamo-toimintaa.

Kotouttamo-toiminta tulisi tarjoamaan matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa maahanmuuttajille. Monialaisen yhteistyön tarkoituksena on nopeuttaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä.

Ely-keskuksen aloitteen mukaan kotouttamoon olisi mahdollista saada valtion tukea.

Kotouttamo kokoaisi maahanmuuttopalvelut yhteen paikkaan

Mitään ei ole vielä päätetty perustaa ja keskustelutkin aivan alkutekijöissään, johtaja asiantuntija Juha-Pekka Kallioniemi Kaakkois-Suomen ely-keskuksesta kertoo.

– Nyt selvitellään, mikä on kuntien tarve tällaiselle palvelulle.

Kallioniemen mukaan kotouttamon ideana on koota erilaiset maahanmuuttajille tarkoitetut palvelut yhdelle luukulle, vähän samaan tapaan kuin esimerkiksi nuorten ohjaamot toimivat.

– Samasta paikasta löytyisivät palvelut erityyppisille maahanmuuttajille kuten kansainvälisille opiskelijoille tai työperäisille maahanmuuttajille. Mukana voisi hyvin olla kolmannen sektorin toimijoita.

Kotouttamoiden avulla pyritään erityisesti nopeuttamaan maahanmuuttajien työllistymistä.

Kotouttamo-tyyppisesti maahanmuuttajapalveluita on Kallioniemen mukaan jo järjestetty esimerkiksi Lahdessa, Riihimäellä ja Forssassa.

Kouvolassa maahanmuuttotyötä tehdään monessa paikassa

Kouvolassa maahanmuuttotyötä tekevät monet tahot. Kaupungilla työtä ohjaa maahanmuuttokoordinaattori. Kymsote tarjoaa maahanmuuttajille terveyspalveluja, kotoutumisen ohjausta ja sosiaalityötä. Kaupungissa toimii monikulttuurikeskus Saaga, ja apua ja neuvontaa tarjoavat lisäksi monet yhdistykset ja seurakunnat.

– Meillä ei ole yhtä tiettyä palvelupistettä, josta palveluja voisi saada ilman asiakkuutta ja matalalla kynnyksellä, maahanmuuttoneuvoston puheenjohtaja Pirjo Piiroinen kertoo.

AOP

Kotouttamo-toimintaa on jo Lahdessa, Riihimäellä ja Forssassa.
Kotouttamo-toimintaa on jo Lahdessa, Riihimäellä ja Forssassa.

TEM selvittää maahanmuuttopalvelujen järjestämistapaa eri kunnissa

Työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM) tehdään parhaillaan selvitystä siitä, miten maahanmuuttajien neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat eri kunnissa järjestetty. Selvitys vaikuttaa siihen, millä perusteilla valtion kotouttamo-avustuksia tullaan aikanaan jakamaan.

Ministeriö kartoittaa, mitä palveluita olemassa olevissa ohjaus- ja neuvontapisteissä tarjotaan, mitkä toimijat osallistuvat ohjaus- ja neuvontatyöhön ja mille maahanmuuttajaryhmille palveluja on suunnattu.

Lisäksi selvityksessä kuvataan, millaisia vaihtoehtoisia toimintamalleja ohjaus- ja neuvontapalveluiden järjestämiselle on käytössä ja millaisia kriittisiä kehittämistarpeita voidaan tunnistaa.

TEM jakaa valtionavustuksen erityisavustuksena 4 miljoonaa euroa maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan. Summa sisältyy vuoden 2020 talousarvioon.