Kouvola päivittää asemakaavoja: Kuusankoskelle tulee kuusi omakotitonttia, Vt 15:n tiesuunnitelma edellyttää muutoksia Tykkimäellä, Myllykoskella ja Inkeroisissa

1960-luvulla Kuusankoskella teollisuustonteiksi kaavoitettu alue muutetaan asuinrakentamiseen kelpaavaksi. Monessa paikassa voimassa olevat Kouvolan liitoskuntien asemakaavat eivät ole ajan tasalla, sanoo kaavoitusarkkitehti Hannu Purho.

Jyri Turunen

Kuusankosken Sepäntien ja Lassilanpellontien välissä oleva teollisuustonttimaa kaavoitetaan asuinrakentamista varten.
Kuusankosken Sepäntien ja Lassilanpellontien välissä oleva teollisuustonttimaa kaavoitetaan asuinrakentamista varten.

Osa Kouvolassa voimassa olevia asemakaavoja on peruja liitoskuntien ajoilta. Siksi kaupunki tuo jatkuvasti vireille uusia kaavoitushankkeita, joilla päivitetään asemakaavoja eri puolilla kaupunkia, kaavoitusarkkitehti Hannu Purho kertoo.

Tällä viikolla vireille pannaan Kuusankoskella Lassilanpellontien ja Sepäntien välisen alueen kaavapäivitys. Se tuo toteutuessaan Sepäntien varrelle Kuusankosken Lidlin pohjoispuolelle kuusi uutta pientalotonttia ja yhden esimerkiksi rivitalorakentamiseen sopivan tontin.

Tällä hetkellä Kuusankosken keskusta-alueella on Purhon mukaan vain yksi kaupungin omakotitalon rakentamiseen kaavoitettu tontti.

Nyt voimassa olevassa Kouvolan asemakaavassa kyseinen alue on merkitty teollisuustonteiksi. Kuusankosken kaupunki teki Purhon mukaan kaavoituksen vuonna 1961.

— Vuonna 2015 hyväksytyssä Kouvolan keskisen kaupunkialueen yleiskaavassa alueen kaavaa on esitetty muutettavaksi asuinrakentamiseen, mikä nyt on tarkoitus tehdä.

Suojaviheralue hulevesiä hidastamaan

Hän sanoo, että pirstaleisen alueen maanomistus on ollut epämääräistä, mutta hankittuaan viime vuonna viimeisen osan kaupunki omistaa nyt maa-alueen. Alueella on olemassaoleva kunnallistekniikka.

Kaavamuutoksen kohdalle Lassilanpellontien molemmin puolin jää laajat suoja-viheralueet. Niiden avulla on tarvittaessa tarkoitus hillitä Rekolan suunnasta tulevien hulevesien virtausta Kymijokea kohti.

— Rekolan suunnasta tulee alueen läpi ajoittain runsaasti hulevesiä. Viheralueen läpi kulkevia ojia leventämällä hidastetaan veden virtausta ja estetään Kymijoen rantapenkan eroosiota.

Samassa yhteydessä tulee vireille kaavamuutos Lehtomäen Haavikujan ympäristöön.

Kouvolan Asunnot oy:n kolmen kerrostalon ja yhden yksityisomisteisen kerrostalon keskelle aikoinaan huoltorakennuksia varten kaavoitetun alueen kaavoitusta muutetaan niin, että siitä tulee osa Kouvolan Asuntojen kiinteistöjä.

— Kyseessä on helppo maankäytöllinen muutos, joka helpottaa alueen kunnossapitoa. Siinä on nyt leikkipaikka, joka säilyy jatkossakin.

Samaan alueeseen liittyen metsäiseksi kasvanut kaupungin käyttämätön rivitalotontti säilyy rivitalotonttina mahdollista tulevaa tarvetta ajatellen.

ELY kaipaa kaavoihin muutoksia vt 15:n suunnittelun takia

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen työstämä valtatie 15:n perusparannussuunnitelma edellyttää kaupungilta kaavamuutoksia.

Niitä tehdään Kouvolan Tehontien, Myllykosken Vehkasuontien ja Inkeroisten Spännärintien alueilla.

Tehontien—Tykkimäen alueelle kaavoitetaan muun muassa kevyen liikenteen väylä ja suojaviheralue. Lisäksi Tehontien Kullasvaarantien risteysaluetta levennetään osana RRT-terminaalihanketta.

Vehkasuontien kohdalle mahdollistetaan kaavamuutoksella vt 15:n melusuojauksen rakentaminen ja Spännärintien kohdalle kaavoitetaan kevyen liikenteen väylä.

Lisäksi Inkeroisten Veikkolan asuinalueen kaavaa päivitetään. Anjalankosken kaupungin 1970-luvulla puistoalueelle kaavoittamien puolenkymmenen pientalotontin kaavoitusta muutetaan rakennuslupien saamisen helpottamiseksi. Alueelle vievä ajoura muuttuu samalla viralliseksi kaduksi.