Kiky-sopimukseen liittyvien lomarahaleikkausten päättyminen nostaa Kouvolan kaupungin henkilöstömenoja ensi vuonna noin kahdella miljoonalla eurolla — Vastaavasti kuntien valtionosuusleikkaus loppuu

Julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoista leikattiin kilpailukykysopimuksen takia kolmannes vuosina 2017—2019.

Lumikki Haaja

Kouvolan kaupungin työntekijöiden lomarahoja on leikattu kiky-sopimuksen takia kolmanneksella vuosina 2017–2019.
Kouvolan kaupungin työntekijöiden lomarahoja on leikattu kiky-sopimuksen takia kolmanneksella vuosina 2017–2019.

Kiky-sopimukseen liittyvän lomarahojen leikkauksen päättyminen lisää Kouvolan kaupungin henkilöstömenoja ensi vuonna noin kahdella miljoonalla eurolla.

Lomarahojen määrä on ensi vuonna sosiaalikuluineen arviolta 6,9 miljoonaa.

Henkilöstöjohtaja Päivi Karhun mukaan henkilöstön täydet lomarahat on otettu huomioon, kun palkkausmäärärahoja on varattu ensi vuoden talousarvioon.

— Lomarahaleikkauksen poistuminen vaikuttaa jo kuluvan vuoden tilinpäätökseen kirjattavaan lomapalkkavelkaan. Siihen kirjataan ensi vuoden lomarahat täysimääräisenä yhdeksältä kuukaudelta, mikä kasvattaa lomapalkkavelkaa sosiaalikustannuksineen yhteensä noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Tilinpäätökseen kirjataan kuluksi ja siirtovelaksi eli lomapalkkavelaksi se määrä, joka kunnalle aiheutuisi menona, jos lomapalkkavelka tulisi maksettavaksi kerralla tilinpäätöspäivänä. Vuoden 2019 henkilöstökuluihin vaikuttaa lomapalkkavelan muutos.

Työajanpidennykset hyödyttävät kaupunkia ajallisesti, mutta on vaikea arvioida, mitä hyötyä ne tuovat Kouvolalle euroissa. — Hellevi Kunnas

Kunnille valtionosuuksia lisää 264 miljoonaa

Kaupungin talousjohtajan Hellevi Kunnaksen mukaan henkilöstömenojen kasvun kohdalla puhutaan toki suuresta summasta. Kaupungin kokonaistalouteen lomarahaleikkausten päättyminen ei tuo merkittävää muutosta.

— Jos katsotaan puhtaasti henkilöstömenoja, ne kasvavat suhteessa aiempiin vuosiin. On kuitenkin huomioitava, että kunnille maksetaan ensi vuonna enemmän valtionosuuksia.

Kilpailukykysopimukseen ja lomarahaleikkauksiin liittyen kuntien valtionosuuksista otettiin pois yhteensä 264 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien leikkaaminen päättyy tähän vuoteen.

— Koko kuntaryhmälle on luvattu valtionosuuksia lisää ensi vuonna tuo leikattu 264 miljoonaa euroa. Kouvolan osuus on asukasluvun mukaan laskettuna noin neljä miljoonaa euroa.

Kiky-sopimus solmittiin vuonna 2016 silloisen pääministerin Juha Sipilän (kesk.) aloitteesta.

Sopimukseen sisältyivät muun muassa vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja julkisella sektorilla työskentelevien lomarahojen leikkaaminen 30 prosentilla vuosina 2017—2019.

Työajanpidennys vähentää valtionosuuksia jatkossakin

Lomarahojen leikkaus kolmanneksella on tuonut Kouvolan henkilöstömenoihin kolmen vuoden aikana lähes yhdeksän miljoonan euron säästöt.

Kuluvana vuonna lomarahoista on syntymässä säästöä sosiaalikulut mukaan luettuna arviolta kaksi miljoonaa euroa. Vuonna 2017 säästöä syntyi noin 3,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2018 noin 3,2 miljoonaa.

Erot summissa selittyvät sillä, että kaupungin henkilöstön määrä on muuttunut vuosien aikana.

Vastaavasti kolmen viime vuoden aikana Kouvolan saamat valtionosuudet ovat olleet alhaisempia. Kiky-sopimus on vähentänyt Kouvolan valtionosuuksia vuosina 2017—2019 yhteensä noin 20 miljoonalla eurolla. Summaan sisältyvät lomarahaleikkauksiin liittyvien vähennysten lisäksi myös muut kikyyn liittyvät valtionosuusvähennykset.

Kunnaksen mukaan kiky-sopimukseen sisältyvä työajanpidennys vähentää Kouvolan valtionosuuksia myös jatkossa, ensi vuonna 3,5 miljoonaa euroa.

— Työajanpidennykset hyödyttävät kaupunkia ajallisesti, mutta on vaikea arvioida, mitä hyötyä ne tuovat Kouvolalle euroissa.

Uusimmat uutiset