Kuusankosken Niivermäelle 15 hehtaaria uutta luonnonsuojelualuetta: Kaupunki saa alueen suojelusta korvausta 95 000 euroa

Tavoitteena on turvata luonnon ja metrien monimuotoisuutta.

Katja Juurikko

Niivermäen luonnonsuojelualueella on suosittu luontopolku.
Niivermäen luonnonsuojelualueella on suosittu luontopolku.

Luontopolustaan tunnettu Niivermäen luonnonsuojelualue Kuusankoskella laajenee.

Suojeltavaksi esitetty alue on kooltaan 15,2 hehtaaria. Alue on Niivermäen luonnonsuojelualueen välittömässä läheisyydessä. Siihen kuuluu alueita Vähämäestä, Pesämäestä, Lintusuosta ja Huuhkajanvuoresta.

Kouvolan kaupungin mukaan päätöksen asiasta tekee tekninen lautakunta. Mikäli suunnitelma toteutuu, on Niivermäen luonnonsuojelualueella tämän jälkeen kokoa 45,5 hehtaaria.

Suojelualue jää luonnontilaan, eikä sinne tehdä rakenteita luonnossa liikkumista varten.

Metsien monimuotoisuus kunniaan

Laajennussuunnitelmat ovat osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa. Kaupunki saa monimuotoisuusohjelman kautta 95 000 euroa korvausta alueen suojelusta. Monimuotoisuusohjelma perustuu vapaaehtoisuuteen. Ohjelman tavoitteena on turvata luonnon ja metsien monimuotoisuutta.

Suojelumerkinnän saamisen jälkeen alueella on kiellettyä muun muassa metsän hakkuu ja muut metsänhoitotoimet sekä maa-ainesten ottaminen. Marjojen ja ruokasienien kerääminen on yhä sallittua.

Retkeilyalueeksi profiloitu

Kaupungin metsäprofiloinnissa Niivermäen alue määritellään rauhoittavaksi retkeilyalueeksi

Niivermäen luonnonsuojelualueella on kahden kilometrin mittainen luontopolku. Alueen puustoon ei ole koskettu yli puoleen vuosisataan.

Kaupungin metsistä on Niivermäen laajennetun alueen jälkeen suojelun piirissä 5,7 prosenttia eli 224,8 hehtaaria. Metsänkäsittelyn ulkopuolella on 12,5 prosenttia eli noin 490 hehtaaria kaupungin metsistä.