Kouvolassa työttömien määrä kasvoi vähiten kaakossa – Määrä kasvoi kuitenkin kaikissa alueen kunnissa

Uusia avoimia työpaikkoja oli maaliskuussa 18 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Kai Skyttä

Työttömyys kasvoi kaikkialla kaakossa, vähiten kuitenkin Kouvolassa.
Työttömyys kasvoi kaikkialla kaakossa, vähiten kuitenkin Kouvolassa.

Työttömien määrä kasvoi kaikissa seutukunnissa ja kunnissa Kaakkois-Suomessa, kertoo ely-keskuksen työllisyyskatsaus.

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi Kaakkois-Suomessa maaliskuun lopussa 25 prosentilla eli 3 819 henkilöllä vuoden 2019 maaliskuuhun verrattuna.

Kouvolan seudulla työttömien määrä kasvoi vähiten, 14 prosentin ja 676 henkilön verran.

Suhteellisesti eniten työttömien määrä kasvoi Imatran seudulla, 37 prosenttia. Myös Lappeenrannassa kasvua oli paljon sekä suhteellisesti että määrällisesti, 36 prosenttia ja 1 413 henkilöä. Kotkan-Haminan seudulla työttömien määrä nousi 21 prosentin ja 967 henkilön verran.

Nuorten työttömien määrä kasvoi 20 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä väheni vuoden takaiseen verrattuna 4 prosentin verran.

Uusia avoimia työpaikkoja oli 18 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Lomautettuja yli 2 000 viimevuotista enemmän

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa oli 14 prosenttia. Työttömistä työnhakijoista 19 prosenttia on lomautettuja: heitä on 2 682 enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1 697, mikä vastaa 9 prosentin osuutta kaikista kaakon työttömistä.

Nuorten työttömyys kasvoi Kouvolassa muita maltillisemmin

Nuoria työttömiä on 20 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Suhteellisesti eniten heitä on Lappeenrannan ja Imatran seudulla. Kouvolassa ja Kotkan-Haminan seudulla nuorten työttömien määrä on kasvanut maltillisemmin, Kouvolan seudulla 10 prosenttia.

Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 7 456 henkilöä eli 18 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttmien määrä väheni Kouvolassa

Pitkäaikaistyöttömiä oli kaakossa maaliskuun lopussa 3 590, mikä on neljä prosenttia eli 134 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Pitkäaikaistyöttömyys väheni suhteellisesti eniten Kouvolan seudulla, 10 prosentilla eli 122 henkilöllä.

Myös palkkatuella työllistettyjen määrä väheni.

Eniten työttömyys kasvoi palvelu- ja myyntialalla

Työttömyys kasvoi kaikilla muilla koulutusasteilla paitsi alemmalla perusasteella ja tutkijakoulutusasteella. Eniten työttömyys kasvoi palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmässä.

Työttömien määrä väheni hieman maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden ammattiryhmässä.

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli maaliskuun aikana avoinna 2 042 uutta työpaikkaa. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin avustaville puutarhatyöntekijöille, lähihoitajille, myyjille ja toimisto- ja laitossiivoojille.

Luetuimmat