Kouvola aikoo sulkea pakkolomien takia useita päiväkoteja kesän ajaksi ja lomauttaa peruskoulujen opettajat erissä elo- ja syyskuussa – Lomautussuunnitelmaa käsitellään lautakunnassa keskiviikkona

Kouvolassa suljetaan lomautusten takia kesäksi 8–9 päiväkotia enemmän kuin normaalikesinä.

Sini Juutilainen

Kaupungin mukaan esimerkiksi koulunkäynninohjaajat, opot ja laaja-alaiset erityisopettajat lomautetaan eri aikaan kuin opettajat.
Kaupungin mukaan esimerkiksi koulunkäynninohjaajat, opot ja laaja-alaiset erityisopettajat lomautetaan eri aikaan kuin opettajat.

Kouvolan kaupunki aikoo lomauttaa perusopetuksen opettajat elo- ja syyskuussa. Pakkolomat toteutetaan erissä.

Kaikki opettajat ovat lomautettuina ensin 6.–10.8. Sen jälkeen puolet opettajista on tarkoitus lomauttaa 25.8.–2.9. ja toinen puoli 15.–23.9.

– Vuonna 2013 opettajat lomautettiin kahdessa erässä. Se katsottiin toimivimmaksi ratkaisuksi myös nyt, kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi sanoo.

Kasvatuksen ja opetuksen lautakunta käsittelee esitystä lomautussuunnitelmasta ensi viikon keskiviikkona.

Veso-päivät ja viikonloppu kuluttavat viisi lomautuspäivää

Oppilaitosten rehtorit ovat olleet mukana suunnitelman valmistelussa. Niemen korviin ei ole kantautunut opettajilta toiveita lomautusten ajankohdista.

Ensimmäisen pakkolomajakson ajankohta valittiin sillä perusteella, että lomautus ei vaikuta opetukseen, Niemi sanoo.

 – Siinä hyödynnetään peruskoulun opettajien kolme veso-koulutuspäivää ja viikonloppu.

Niemen mukaan seuraavat lomautusjaksot valittiin niin, että oppilaat ovat ehtineet olla koulussa kesäloman jälkeen jonkin aikaa. Jaksojen välillä puolestaan opetus saadaan rauhoitettua.

– Lomautukset haluttiin toteuttaa lyhyen ajan sisällä, etteivät ne aiheuta häiriötä pitkin syksyä. Nyt tilanne kouluissa normalisoituu syys-lokakuussa.

Osa lukion opettajista auttaa perusopetusta

Niemen mukaan lomautuksista huolimatta kaupunki toteuttaa lakisääteiset palvelut. Hän sanoo, että aikuisten riittävä määrä ja turvallisuus kouluissa varmistetaan sillä, että esimerkiksi koulunkäynninohjaajat, opot ja laaja-alaiset erityisopettajat lomautetaan eri aikaan kuin opettajat.

– Näin he voivat työskennellä lasten ja nuorten apuna opettajien lomautusten aikana.

Lukioiden lomautusajat ovat 20.–25.8. ja 8.–15.10. lukuun ottamatta Elimäen lukiota, joka noudattaa osin perusopetuksen lomautussuunnitelmaa.

– Määräaikaiset ja työnsä aloittavat opettajat, joita lomautukset eivät koske, voivat olla apuna perusopetuksen puolella lukioiden lomautusaikoina.

Niemen mukaan lomautussuunnitelmaa muutetaan tarpeen mukaan pakkolomien aikana, jos turvallisuus vaarantuu tai lomautus johtaisi lain rikkomiseen.

Päiväkoteja on suljettava kesän ajaksi tavallista enemmän

Varhaiskasvatuksen yksiköissä lomautukset ajoitetaan kesään, jolloin ei järjestetä esiopetusta. Kesäisin myös hoidon tarve on pienempi kuin talvisin.

Perhepäivähoitajien lomautusten aikana lasten hoito järjestetään päivystävissä päiväkodeissa.

Kaupungin mukaan lomautusten toteuttaminen edellyttää 360–400 lapsiryhmän sulkemista viikoksi. Kun tämä jakaantuu koko kesän ajalle, päiväkotiryhmiä on suljettava 40–45 enemmän kuin normaalisti kesäaikana.

Näin ollen kesäajaksi suljettavien päiväkotien määrä lisääntyy normaalikesään verrattuna 8–9 keskikoisella päiväkodilla.

Pakkolomien takia taajama-alueiden ulkopuolella toimivia päiväkoteja on suljettava kesällä noin 1,5 kuukaudeksi. Sama koskee pienimpiä päiväkoteja taajamissa.

Kaupungin mukaan kasvatus- ja opetushenkilöstön lomautukset toteutetaan vuorotteluperiaatteella ja niissä huomioidaan lain säädökset henkilöstön ja lasten välisestä suhdeluvusta.

Kaupunginhallitus päätti viime joulukuussa henkilöstönsä lomauttamisesta vuonna 2020. Lomautusten perusteena ovat taloudelliset syyt.

Lomautusten pituus vaihtelee henkilöstöryhmittäin. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen opetus- ja hoitohenkilöstö sekä perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen opettajat lomautetaan 14 päiväksi.

Uutista on täydennetty muun muassa Veikko Niemen haastattelulla kello 17.47.