Kouvola ja YIT purkavat Halkotorin tonttisopimuksen – Kaupunki saa vastineeksi kolme tonttia keskeisiltä alueilta

Rakentaminen: Vuonna 2012 tehty sopimus Kouvolan kaupungin ja YIT Rakennus oy:n välillä on tarkoitus purkaa.

Katja Juurikko

Kouvolan Halkotorille nousi monta kerrostaloa, mutta nyt rakentamisen into on hiipumassa. YIT ja kaupunki suunnittelevat tonttikauppoja. Arkistokuva.
Kouvolan Halkotorille nousi monta kerrostaloa, mutta nyt rakentamisen into on hiipumassa. YIT ja kaupunki suunnittelevat tonttikauppoja. Arkistokuva.

Kouvolan kaupungin tekninen johtaja Hannu Tylli sanoo, että kumpikin osapuoli halusi päättää sopimuksen.

– Kaupungin kannalta tämä ratkaisu on järkevää. Halkotorin maankäyttösopimus on ollut poikkeava verrattuna kaupungin tekemiin muihin maankäyttösopimuksiin, Tylli mainitsee.

Hänen mukaansa kaupunki perii asemakaavoituksen yhteydessä yksityiseltä maanomistajalta maankäyttömaksua kaavoituksen kautta syntyvän alueen arvonnousun takia, jos alueen rakennusoikeus esimerkiksi kasvaa.

– Maankäyttömaksun suuruus on 50 prosenttia alueen laskennallisesta arvonnoususta ja tavanomaisissa maankäyttösopimuksissa maanomistaja maksaa tämän arvonnousun kaupungille joko rahana tai luovuttaa maata kaavaprosessin jälkeen, Tylli sanoo.

Hän lisää, että Halkotorin tapauksessa sopimus laadittiin maanomistajan eli rakennusliikkeen kanssa niin, että rakennusliike osallistuu Halkotorin yleisten alueiden rakentamiskustannuksiin 50 prosentin osuudella.

– Koska sopimuksen teosta on kulunut aikaa jo kahdeksan vuotta, olemme päätyneet yhteisesti päättämään sopimuksen. Ratkaisuna olemme päätyneet siihen, että rakennusliike maksaa kaupungille jäljellä olevan sopimuksen mukaisen kustannusosuuden luovuttamalla maata.

Katja Juurikko

Kouvolan ja YIT:n sopimus Halkotorin jatkorakentamisesta raukeaa.
Kouvolan ja YIT:n sopimus Halkotorin jatkorakentamisesta raukeaa.

Tyllin mukaan kaupungin tavoitteena on ollut, että Halkotorin alueelle nousisi nykyistä enemmän kerrostaloja. Rakentaminen on kuitenkin hiljentynyt.

– Nykyisellään on ollut enemmän kysyntää rivitalotonteille. Rakentaminen keskittyy keskusta-alueille.

Kouvolan kaupungin ja Lemminkäinen Talo oy:n, nyttemmin YIT Rakennus oy:n, välillä tehtiin vuonna 2012 sopimus Kouvolan Halkotorin alueen maankäytöstä. Myöhemmin siihen on tehty kaksi täydennystä.

Kouvolan tekninen lautakunta käsittelee asiaa ensi viikolla.

Lautakunnan esityslistalla olevan arvion mukaan sopimusalueen toistaiseksi rakentamattomien yleisten alueiden osien

loppuunsaattaminen maksaisi 2020 hintatason mukaisesti päivitetyn arvion mukaan noin 740 760 euroa, josta kummankin sopijapuolen osuus olisi 370 380 euroa.

Kaupunki vastaa kustannuksellaan sopimusalueen toistaiseksi rakentamattomien yleisten alueiden osien rakentamisesta, esityksessä todetaan.

Korvauksena sopimuksen purkamisesta kaupunki saa YIT Rakennus oy:ltä kolme kiinteistöä. Ne sijaitsevat Kouvolan ydinkeskustassa Savonkadulla, Kalevankadulla ja Kulmadulla.

Esityslistan mukaan kyseisten tonttien luovutushinnaksi kaupunki ja YIT ovat sopineet yhteensä 484 880 euroa.

Esityslistan mukaan arvonmääritys perustuu osapuolten tietoon rakennusoikeuksien tämänhetkisistä markkinahinnoista sekä Newsec Valuation oy:n selvitykseen.