Muovinkeräyksen määräykset laajenevat Kouvolassa ja Iitissä – Omakotiasujien vapaaehtoinen kierrättäminen saa kiitosta

Vähintään kymmenen asunnon taloyhtiön on hankittava heinäkuuhun mennessä muovinkeräysastia.

Noora Vilamaa

Keltaiset muovinkeräysastiat ilmoittavat syövänsä mieluiten tyhjiä, kuivia ja puhtaita muovipakkauksia.
Keltaiset muovinkeräysastiat ilmoittavat syövänsä mieluiten tyhjiä, kuivia ja puhtaita muovipakkauksia.

Muovinkeräyksen säännöt tiukentuvat tänä ja ensi vuonna Kouvolassa ja Iitissä. Tähän asti muovipakkausten keräys on ollut vapaaehtoista. Nyt siitä tulee joillekin taloyhtiöille pakollista.

Keräysastiat hankittava kesään mennessä

Vähintään kymmenen asunnon taloyhtiöiden on ostettava tai vuokrattava esimerkiksi Kymenlaakson Jätteeltä keräysastiat muovipakkauksille viimeistään heinäkuuhun mennessä.

Vähintään viiden asunnon yhtiöissä muovipakkausten keräys tulee aloittaa 1.7.2021 mennessä. Niiden on hankittava keräysastiat myös kartongille, lasille ja metallille.

Uusi lainsäädäntö koskee vain taajama-asutusta.

Omakotiasujat kierrättävät innokkaasti

Omakotitalot, jotka sijaitsevat taajamissa, saivat keväällä 2019 mahdollisuuden ottaa vapaaehtoisesti pihoilleen muovinkeräysastian.

Tällä hetkellä 393 omakotitaloa Kouvolassa ja Iitissä on hyödyntänyt mahdollisuutta, kertoo Kymenlaakson Jäte oy:n viestintäpäällikkö Anne Sironen.

– Ihan nollasta lähdettiin. Kyllä ihmiset haluavat selkeästi tehdä arjessaan helppoja, konkreettisia juttuja ympäristön hyväksi.

Ihan nollasta lähdettiin. Kyllä ihmiset haluavat selkeästi tehdä arjessaan helppoja, konkreettisia juttuja ympäristön hyväksi. — Anne Sironen

Kaikkiaan Kouvolassa ja Iitissä yhteensä 1 199 kiinteistöä on hankkinut muovinkeräysastian.

Katja Juurikko

Muovinkeräyksen säännöt tiukentuvat tänä ja ensi vuonna Kouvolassa ja Iitissä. Vähintään kymmenen asunnon taloyhtiöiden on hankittava muovinkeräysastia viimeistään tämän vuoden heinäkuussa.
Muovinkeräyksen säännöt tiukentuvat tänä ja ensi vuonna Kouvolassa ja Iitissä. Vähintään kymmenen asunnon taloyhtiöiden on hankittava muovinkeräysastia viimeistään tämän vuoden heinäkuussa.

Taustalla jätelainsäädännön muutokset

Kymen jätelautakunta hyväksyi lokakuussa 2019 uudet jätehuoltomääräykset, jotka astuivat voimaan kuluvan vuoden alussa.

Määräykset koskevat Haminan, Kotkan ja Kouvolan kaupunkeja sekä Iitin, Lapinjärven, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pyhtään ja Virolahden kuntia.

Jätehuoltomääräysten uudistamisen taustalla ovat jätelainsäädännön muutokset. Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet taajamissa tiukentuvat.

Kompostoria ei viittä metriä lähemmäs naapurin rajaa

Jätehuoltomääräyksiin on tehty myös muita lisäyksiä ja tarkennuksia. Ne koskevat esimerkiksi jätekimpan muodostamista, kompostointia ja kuivakäymäläjätteitä sekä lukollisia yhteiskeräyspisteitä.

Esimerkiksi kuivakäymäläjätettä, lemmikkieläinten ulosteita ja pienpuhdistamolietettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa suljetussa, hyvin ilmastoidussa kompostorissa. Kompostori pitää suojata haittaeläimiltä ja valumavesiä ei saa päästä maahan.

Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi. Kuivakäymälä tai kompostori, jossa on lemmikkien ulosteita ei saa sijaita yleiskaavan tulva-alueella.

Uusia kuivakäymälöitä ja kompostoreita ei saa sijoittaa 20 metriä lähemmäs vesistöä. Ilman naapurin suostumusta kompostoria ei saa sijoittaa viittä metriä lähemmäs tontin rajaa.

Juttua oikaistu 10.2. kello 16:10: Muovinkeräysastiaa ei ole välttämätöntä hankkia Kymenlaakson Jätteeltä eikä sen tarvitse välttämättä olla keltainen.

Uusimmat uutiset