Summansuon turpeet taas oikeudessa — Turpeennostoa suolta suunnitteleva kouvolalainen yhtiö on valittanut luvan hylkäämisestä

Kouvolalainen PJ-Turve oy haluaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston käsittelevän vielä kolmannen kerran yhtiön ympäristölupahakemuksen.

Summansuon turpeet taas oikeudessa — Turpeennostoa suolta suunnitteleva kouvolalainen yhtiö on valittanut luvan hylkäämisestä

Turpeenostoa Kannusjärvellä Haminassa suunnitteleva kouvolalainen PJ-Turve oy on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä hylätä yhtiön hakema ympäristölupa noin 14 hehtaarin turpeennostoalueen perustamisesta Summansuolle.

Vaasan hallinto-oikeus käsittelee Summansuon turpeennostoa jo toistamiseen, sillä hallinto-oikeus kumosi ja palautti alueviraston uudelleen käsittelyyn viime vuoden alussa päätöksen, jossa PJ-Turve oy:lle oli vuonna 2015 myönnetty lupa turpeennostoon.

Oikeus katsoi suon luonnontilaisuuden arvioinnin perusteena olleet selvitykset niin puutteellisiksi, ettei niiden perusteella ollut mahdollista arvioida Summansuon luonnonarvojen merkitystä ympäristölain edellyttämällä tavalla.

Elyn mukaan ehdot luvan myöntämiselle eivät täyty

Aluehallintovirasto käsitteli lupahakemuksen uudelleen hankittuaan lisää selvityksiä ja lausuntoja. Muun muassa Kaakkois-Suomen ely-keskuksen lausunnossa todettiin, ettei suon tila täytä ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojeluasetuksen mukaisia ehtoja luvan myöntämiselle. Aluehallintovirasto hylkäsikin uusintakäsittelyssä yhtiön lupahakemuksen.

Kyseisestä päätöksestä PJ-Turve oy on nyt valittanut hallinto-oikeuteen ja vaatinut asian palauttamista uudelleen aluehallintoviraston käsittelyyn. Yhtiön mukaan hakemuksen hylkääminen johtuu virheellisestä lain soveltamisesta eikä luvan myöntämiselle ole ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua estettä.

Useat tahot vastustavat suohon kajoamista

Valituksen mukaan Summansuo on jo nyt luonnontilaltaan merkittävästi muuttunut suoalue. Valituksessa todetaan, että suunnitellun turvetuotantoalueen pinta-ala on noin 14 hehtaaria, josta noin seitsemän hehtaaria sijoittuu ojittamattomalle alueelle. Kyse on siten hieman alle puolet koko suon ojittamattomasta alasta. Valtaosa Summansuosta on siten jo nyt ojitettua, valituksessa huomautetaan.

Turvetuotantoa Summansuolla ovat vastustaneet muun muassa Summanjoen, Vehkajoen ja Virojoen kalastusalueet ja Summankylän osakaskunta. Vastustajien mukaan turvetuotanto heikentäisi Summanjoen veden laatua eikä Summansuo luontoarvojensa takia sovellu turvetuotantoon. Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri on jättänyt vastineen PJ-Turpeen valitukseen.

Myös Haminan lupavaliokunta on vastustanut turveluvan myöntämistä Summansuolle.

Kaupunki ei lausu enää

Tiistaina lupavaliokunta kuitenkin päätti vastata hallinto-oikeuden valituksesta kaupungille tekemään vastinepyyntöön, että valituksessa on kyse lain ja säädösten tulkinnasta, joka jätetään Vaasan hallinto-oikeuden päätettäväksi. Valiokunnan ei siten ole tarpeen antaa asiassa kaupungin puolesta vastinetta.

Luetuimmat