Ohjausryhmä esittää 4,9–6,6 miljoonan euron pysyviä säästöjä Kouvolaan – Ryhmä patistelee huomioimaan säästöt jo lautakunnissa, koska muuten tavoite ei toteudu

Pirjo Nyman

Ohjausryhmä esittää 4,9–6,6 miljoonan euron pysyviä säästöjä Kouvolaan – Ryhmä patistelee huomioimaan säästöt jo lautakunnissa, koska muuten tavoite ei toteudu

Kouvolan kaupunginhallituksen asettama ohjausryhmä esittää 4,9–6,6 miljoonan euron pysyviä säästöjä vuosille 2021–2023.

Kouvolan kaupunki kertoo tiedotteessa, että ohjausryhmä esittää lisäksi 3,2 miljoonan euron kertaluonteisia säästöjä.

Ohjausryhmän esitykset käsitellään osana vuoden 2021 talousarviovalmistelua sekä lautakunnissa että kaupunginhallituksessa. Kaupunginvaltuusto tekee asiassa lopullisen päätöksen.

Ohjausryhmä esittää, että esitykset huomioidaan jo lautakuntatyöskentelyssä, koska muuten pysyvä säästötavoite ei toteudu.

Säästöjen valmisteluun asetettiin niin sanottu Perlacon-ohjausryhmä marraskuussa. Se teki luonnoksen säästötoimista konsulttiyhtiö Perlacon oy:n suositusten perusteella.

Palveluverkkojen selvitykset pääosin valmiina

Palveluverkkoja kuten perusopetusta, lukiota ja liikuntaa koskevat selvitykset ovat pääosin valmiina.

Ne ja tekeillä olevat muut selvitykset, kuten varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys, tulee ohjausryhmän mukaan huomioida osana kaupungin talousarviovalmistelua.

Virkamiesjohto on käynnistänyt lisäsäästöselvityksen toimialoittain ja jatkaa ohjausryhmän työtä talousarviopäätöksentekoon asti.

Tavoitteena 180 henkilötyövuotta

Kaupunginhallitus on asettanut pysyväksi henkilöstösäästötavoitteeksi on asetettu 180 henkilötyövuotta, joista 120 tämän vuoden loppuun mennessä ja 60 ensi vuoden loppuun mennessä.

Tiedotteen mukaan kaupungin toimiala- ja toimielinuudistusta valmistelleen ohjausryhmän työn tuloksena syntyy myös pysyviä säästöesityksiä kaupungin talouteen. Myös muiden ohjausryhmien raporttien kuten Kinnon sekä kulttuuritalojen ja Kouvolan seudun ammattiopiston yhtiöittämisen tuloksena syntyvät säästöt huomioidaan.

Säästöjen valmistelua pohtineessa ohjausryhmässä istuvat luottamushenkilöistä puheenjohtaja Sakari Smeds (kd.) ja jäsenet Maria Eloranta (sd.), Jari Käki (ps.), Jari Larikka (kok.), Kaisa Spies (vihr.) sekä varapuheenjohtaja Liisa Varjola (kesk.). Viranhaltijoista ohjausryhmässä ovat kaupunginjohtaja Marita Toikka, apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell ja talousjohtaja Hellevi Kunnas.

Luetuimmat

Uusimmat uutiset