Kiusaaminen on vähentynyt Kouvolan kouluissa, mutta monet oppilaat kertovat olevansa väsyneitä

Oppilaat, huoltajat ja opettajat arvioivat koulujen toimintaa kahden vuoden välein.

Varpu Eronen

Kiusaaminen on vähentynyt Kouvolan kouluissa, mutta monet oppilaat kertovat olevansa väsyneitä

Kiusaaminen on vähentynyt Kouvolan kouluissa muutaman vuoden kuluessa. Aikuiset myös puuttuvat kiusaamiseen aiempaa herkemmin. Tämä selviää kahden vuoden välein tehtävästä arvioinnista, jossa kysytään 3.—9. luokkien oppilaiden, huoltajien ja opetushenkilöstön mielipiteitä.

Arviointeja on tehty vuosina 2012—2019, viimeksi keväällä. Oppilaiden kokema turvallisuus ja kouluissa tarjottavat tukipalvelut ovat saaneet korkeat arvosanat jokaisessa arvioinnissa. Tukipalveluilla tarkoitetaan oppilaiden mahdollisuutta tavata koulukuraattori, psykiatrinen sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja.

Kehittämistä on oppimishyvinvoinnissa: monet oppilaat kertovat olevansa väsyneitä ja kokevat koulunkäynnin raskaaksi.

Huoltajien arvioinneissa kiitettiin erityisesti kodin ja koulun yhteistyötä. Esimerkiksi oppilasarvioinnin tiedottaminen oli heidän mielestään parantanut. Heikoimpia arvioita annettiin koulurakennuksen toimivuudesta ja oppilaiden tasa-arvoisesta kohtelusta koulussa.

Opetushenkilöstö antoi parhaat arviot sitoutumisesta koulun yhteisten pelisääntöjen noudattamiseen ja tasa-arvon toteutumiseen koulussa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Kritiikkiä annettiin muun muassa koulurakennuksen kunnosta ja työskentelyolosuhteista.

Arvioiden perusteella kouluissa kiinnitetään seuraavien kahden vuoden aikana huomiota oppilaiden tasa-arvoiseen kohteluun ja kannustamiseen. Opetushenkilökunnan osalta kehitetään johtamisen kulttuuria.

Arviointi on toteutettu aiemmin vuosina 2012, 2015 ja 2017. Keväällä pidettyyn arviointiin osallistui 4 330 oppilasta, 1 251 huoltajaa sekä 642 opettajaa ja ohjaajaa.