Kouvolan kaupungineläinlääkärin valinnasta oikaisuvaatimus — Kokenein hakija katsoo tulleensa syrjityksi

Lautakunnan mukaan virkaan valitulla oli enemmän kokemusta nykyaikaisesta eläinlääkärityöstä.

Lukas Pearsall

Rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee Kouvolan kaupungineläinlääkärin valinnasta tehtyä oikaisuvaatimusta kokouksessaan ensi keskiviikkona.
Rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee Kouvolan kaupungineläinlääkärin valinnasta tehtyä oikaisuvaatimusta kokouksessaan ensi keskiviikkona.

Kouvolaan valittiin uusi kaupungineläinlääkäri joulukuussa. Valinnan teki haastatteluiden jälkeen kaupungin ympäristöjohtaja. Kyseessä oli virkavalinta, joka kaupungin hallintosäännön mukaan kuuluu ympäristöjohtajalle.

Kaupungineläinlääkärin valinnasta jätettiin tammikuussa oikaisuvaatimus rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Asia on esillä lautakunnan kokouksessa ensi keskiviikkona. Rakennus- ja ympäristölautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hylkäämistä.

Kaupungineläinlääkärin virkaa haki viisi henkilöä, joista neljä haastateltiin. Yhtä hakijaa ei tavoitettu. Oikaisuvaatimuksen tekijä oli yksi haastatelluista.
Haastatteluihin osallistuivat ympäristöjohtaja, vastaava kaupungineläinlääkäri ja ympäristöterveyspäällikkö.

Oikaisuvaatimuksen tekijä koki tulleensa ohitetuksi, vaikka hänellä oli haastatelluista pisin kokemus eläinlääkärin työstä. Hän oli hakijoista myös pisimmälle kouluttautunut. Niin ikään oikaisuvaatimuksen tekijä koki tulleensa syrjityksi ikänsä ja sukupuolensa vuoksi.

Oikaisuvaatimuksen tekijä oli hakenut kaupungineläinlääkärin virkaa myös vuonna 2016, mutta ei tullut valituksi. Tästä hän teki valituksen, joka on parhaillaan korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Valituksesta johtuen oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan haastattelijoilla oli ennakkoasenne häntä kohtaan.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan mukaan kaikki virkaan haastatellut täyttivät hakukriteerit koulutuksen ja työkokemuksen osalta. Virkaan ja varalle valitulla on ikään suhteutettuna riittävä työkokemus, joka muodostuu kunnaneläinlääkärin tehtävistä mukaan lukien virkatehtävät ja päivystykset.

Virkavalinnassa arvioitiin kokonaisuutena hakijoiden työkokemusta, koulutusta, työkokemusta ja haastattelutilanteessa ilmenneitä henkilökohtaisia ominaisuuksia, joiden perusteella suoritettiin hakijavertailu. Kukaan hakijoista ei saanut täysiä pisteitä kaikista kysymyksistä.

Lautakunta toteaa, että virkaan valitulla on enemmän kokemusta työskentelystä nykyaikaisilla eläinlääkäreiden yhteisvastaanotoilla, kun taas oikaisuvaatimuksen tekijä ei ollut työskennellyt usean eläinlääkäri kollegaryhmässä. Virkaan valitulla on myös enemmän kokemusta nykykäytännön mukaisista kunnaneläinlääkärille kuuluvista virkatehtävistä, kuten eläinsuojelusta ja eläintautivalvonnasta.

Rakennus- ja ympäristölautakunta kiistää oikaisuvaatimuksen tekijän väitteen ikäsyrjinnästä perusteettomana.