Kouvola kasaa ensi vuodelle miinusmerkkistä budjettia — Säästökeinoja etsitään nyt joka suunnasta, niin henkilöstöstä, palveluista kuin kiinteistöistä

Vuoden 2020 talousarviokehyksessä tilikausi päätyy 10 miljoonaa euroa tappiolle ja taseeseen kertyy lähes 13 miljoonan euron alijäämä. Kuntalain mukaan taloussuunnitelma on saatava tasapainoon 3—4 vuoden suunnittelukaudella.

Kouvolan kaupunki hakee säästöjä kaikista mahdollisista kohteista, myös kokoustarjoiluista. Huhtikuun lopulla pidetyssä palaverissa oli tarjolla puolitettuja pullia.
Kouvolan kaupunki hakee säästöjä kaikista mahdollisista kohteista, myös kokoustarjoiluista. Huhtikuun lopulla pidetyssä palaverissa oli tarjolla puolitettuja pullia.

Kouvolan kaupunki varautuu ensi vuoteen heikossa taloustilanteessa ja säästämällä. Kaupunginhallitus hyväksyi maanantai-iltana vuoden 2020 talousarviokehyksen, jossa tilikauden tulos on 10 miljoonaa euroa tappiollinen. Taseeseen kertynyttä alijäämää arvioidaan olevan ensi vuonna – 12,8 miljoonaa euroa. Budjettikehyksessä kunnallisveroprosentti on ennallaan: 20,75,

Kouvolan budjetin kokoa kuvaa toimintakate, joka on 524 miljoonaa euroa. Toimintakate kasvaa 2,1 prosenttia tästä vuodesta. Valtiovarainministeriö ennustaa, että kuntatalouden keskimääräinen kasvu on 3,4 prosenttia vuonna 2020.

Budjettikehystä tarkistetaan, jos valtionosuus- ja verotuloarviot muuttuvat olennaisesti.

Viime vuoden ylijäämä käytetään jo tänä vuonna


Kaupungin talousjohto arvioi, että Kouvola käyttää jo tänä vuonna viime vuonna taseeseen kertyneen 10,1 miljoonan euron ylijäämän. Kertynyt ylijäämä on seurausta siitä, että valtuusto päätti viime joulukuussa lakkauttaa pääomarahaston.

Vuoden 2019 tilinpäätösennusteen mukaan tämän vuoden tilikausi jää lähes 13 miljoonaa euroa pakkaselle.

Kuntalain mukaan kunnan taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos budjetin laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää.

Jos kunta ei onnistu kattamaan taseen alijäämää suunnittelukaudella, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä keinosta päästä eroon kattamattomasta alijäämästä.

Yt-neuvotteluissa alkuun 100 henkilötyövuoden säästötavoite

Kaupunginhallitus hyväksyi huhtikuussa talouden tasapainottamistoimia. Niihin kuuluvat muun muassa yt-neuvottelujen aloitus 100 henkilötyövuoden vähentämiseksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Säästötavoite on 4 miljoonaa euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti vähentää henkilötyövuosia 60 lisää vuoden 2021 loppuun mennessä. Yhteensä henkilöstökustannusten säästötavoite on 6,5 miljoonaa euroa vuositasolla. Henkilöstöä on tarkoitus vähentää vuosien 2020—2022 aikana hyödyntämällä eläköitymistä ja muuta poistumaa sekä vähentämällä määräaikaista henkilöstöä.

Kaupungin laskennallinen talouden sopeutustarve on 20 miljoonaa euroa vuositasolla. Henkilöstövähennysten lisäksi säästöjä etsitään palveluverkoista, ei-lakisääteisten palvelujen ja avustusten kriittisestä tarkastelusta ja kiinteistökartoituksesta. Kyse on siitä, mitä kiinteistöjä pannaan myynti- ja purkulistalle.

Koska säästökeinojen selvittely on kesken eikä poliittisia päätöksiä niistä ole, mahdollisia säästökeinoja ei ole sisällytetty talousarvioon ja vuosien 2020—2022 taloussuunnitelmaan.

Ilman hankesuunnitelmaa ei investoida

Investoinneille ei tule euromääräistä kehystä. Investoinneiksi hyväksytään vain sellaiset hankkeet, jotka vähentävät menoja tai lisäävät kaupungin tuottavuutta ja elinvoimaa. Lisäksi investoinneista pitää olla hankesuunnitelmat tehtyinä.

Vuosien 2020—2022 investointisummat on osittain sidottu jo aloitettuihin hankkeisiin. Tällainen on esimerkiksi rautatie- ja maantieterminaalin RRT:n rakentaminen Kullasvaaraan.

Uusimmat uutiset