Väylävirastolta kylmää kyytiä Kouvolan itäratahaaveille – Kouvolan kehitysjohtaja Petteri Portaankorva sanoo, että uusia ja vanhoja ratayhteyksiä ei voi verrata yksi yhteen

Itä-Suomen viisi maakuntaliittoa ja kahdeksan kaupunkia vaativat heti selvityksen julkistamisen jälkeen, että Porvoo-Kouvola-linjauksen puolesta on tehtävä pikainen päätös.

Katja Juurikko

Kouvolan ajama itäratahanke koki takaiskun torstaina. Väyläviraston selvityksen perusteella nykyisten ratojen kehittäminen olisi kannattavampi vaihtoehto kuin uuden linjauksen rakentaminen. Kouvolan kaupungin johto ei kuitenkaan pidä selvityksen antia tappiona.
Kouvolan ajama itäratahanke koki takaiskun torstaina. Väyläviraston selvityksen perusteella nykyisten ratojen kehittäminen olisi kannattavampi vaihtoehto kuin uuden linjauksen rakentaminen. Kouvolan kaupungin johto ei kuitenkaan pidä selvityksen antia tappiona.

Väyläviraston selvityksen mukaan nykyisten ratojen kehittäminen olisi kannattavin vaihtoehto itäiseksi ratayhteydeksi.

Kouvola on havitellut uutta ratayhteyttä, joka kulkisi pääkaupunkiseudulta Porvoon kautta Kouvolaan ja siitä edelleen Itä-Suomeen.

Väyläviraston selvityksen mukaan Porvoo–Kouvola-linjaus olisi kannattavampi kuin Kotkan hellimä itäinen rantarata.

Aikasäästö 15–26 minuuttia

Selvityksessä tarkasteltiin itäisten nykyisten ratojen kehittämistä Savon radalla välillä Kouvola–Kuopio sekä Karjalan radalla välillä Imatra–Joensuu.

Matka-aikoja voidaan selvityksen mukaan lyhentää 15–26 minuutilla.

Myös Keravan ja Imatran välillä saataisiin muutaman minuutin aikasäästöt nopeampien junien ansiosta.

Hyödyt suuremmat, kustannustehokkuus heikompi

Väyläviraston vertailussa nykyisten ratojen kehittäminen osoittautui uusia oikoratoja kannattavammaksi.

Uusien ratayhteyksien toteuttaminen toisi suuremmat hyödyt kuin nykyisten ratojen kehittäminen.

Koska uusien ratojen investointikustannukset ovat suuret, kustannustehokkuus jää heikommaksi.

Uudet ratayhteydet eivät ole kannattavia

Uudet ratayhteydet eivät selvityksen perusteella ole 20 vuoden aikamittarilla yhteiskuntataloudellisesti kannattavia.

Porvoon kautta Kouvolaan kulkeva linjaus olisi selvityksen mukaan hyötykustannussuhteeltaan korkeampi kuin Porvoosta Kotkan kautta Luumäelle kulkevan linjauksen.

Ero linjausten kannattavuudessa tulee siitä, että Kouvolan linjauksen investointikustannukset olisivat noin kolmanneksen pienemmät ja se hyödyttäisi sekä Karjalan radan että Savon radan liikennettä.

Porvoosta Kotkan kautta Luumäelle kulkeva linjaus voisi kuitenkin pitkällä aikavälillä tukea paremmin mahdollisuutta kehittää nopeaa Helsinki–Pietari-yhteyttä Kotkan ja Viipurin välisellä uudella ratakäytävällä.

Kustannukset 2,1 ja 3,2 miljardia euroa

Porvoo–Kouvola-linjauksen investointikustannukset olisivat 2,1 miljardia euroa ja Porvoo–Kotka–Luumäki-vaihtoehdon 3,2 miljardia euroa.

Molemmat hankkeet sisältävät myös Savon ja Karjalan ratojen parantamistoimenpiteitä.

Linjauksesta riippumatta idän suunnan uuden ratayhteyden on suunniteltu kytkeytyvän lentorataan. Idän ratayhteyden edellytyksenä olisikin noin 2,65 miljardin euron lentoradan toteutuminen.

Selvitys ei ole päätös

Selvitys teetettiin, jotta saataisiin lisätietoa itäisen suunnan kehittämisen mahdollisuuksista ja kehittämisen vaikutuksista.

Väyläviraston selvitystä hyödynnetään liikenne- ja viestintäministeriön ja Itä-Suomen kaupunkien keskusteluissa, joissa pohditaan idän suunnan ratojen jatkosuunnittelua.

Itäratojen jatkosuunnittelusta voidaan päättää osana joko valtakunnallista Liikenne 12 -suunnitelmaa tai sen toimeenpanoa taikka erillisissä hankeyhtiöneuvotteluissa.

Hankeyhtiöneuvottelut alkavat

– Seuraavaksi kuntien kanssa aloitetaan keskustelut suunnitteluhankeyhtiön perustamisesta uutta itäistä ratayhteyttä varten, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) toteaa tiedotteessa.

Harakan mukaan hankeyhtiömallilla voidaan edetä, jos kunnat ovat halukkaita rahoittamaan suunnittelua samoin ehdoin kuin jo perusteilla olevissa Suomirata ja Turun tunnin juna -hankeyhtiöissä on sovittu.

Ministeriö alkaa kartoittaa kuntien halua osallistua hankeyhtiön perustamiseen ja itäisen suunnan suunnittelun rahoittamiseen.

Kehitysjohtaja Portaankorva ei huolestu

Kouvolan kehitysjohtaja Petteri Portaankorva sanoo, että selvityksen perusteella ei missään tapauksessa voida päätellä peliä menetetyksi.

– Selvityksessä ei ole lähdetty siitä, että palvelutaso olisi Lahden kautta kulkevalla ratayhteydellä samanlainen kuin uusilla yhteyksillä. Jos nykyiselle ratayhteydelle halutaan sama palvelutaso, edellyttäisiin myös lisäinvestointeja.

Portaankorva luottaa siihen, että hankeyhtiön osapuolien, valtion ja kuntien, kokoontuessa neuvottelupöytään, Väylävirastion selvitys ja itäisen Suomen yksituumaisuus vakuuttavat valtion Porvoo–Kouvola-linjauksen paremmuudesta.

– Selvityksessä odotettua oli se, että Porvoo–Kouvola-linjaus oli selvästi kannattavampi kuin itäinen rantaratalinjaus. Uusia ja vanhoja ratayhteyksiä ei voi verrata yksi yhteen.

"Selvitys ei ollut tappio Kouvolalle"

Portaankorvan mielestä Väyläviraston selvitys ei ollut tappio Kouvolalle.

– Uusien yhteyksien kannattavuus on nyt yhteismitallisesti arvioitu, ja Kouvolan linjaus on todettu kannattavammaksi.

"Paras vaihtoehto uudeksi linjaukseksi"

Itä-Suomen viiden maakunnan ja kahdeksan kaupungin torstaina iltapäivällä lähettämässä tiedotteessa vaaditaan, että idän suunnan uudesta ratakäytävästä on tehtävä pikaisesti selkeä päätös Porvoo-Kouvola linjauksen puolesta ja ratayhteyden suunnittelu on aloitettava.

"Lähes kaksi kertaa kustannustehokkaampi"

Itä-Suomen maakunnat ja kaupungit nostavat esille selvityksen tuloksen, jonka mukaan Porvoo–Kouvola-linjaus on lähes kaksi kertaa kustannustehokkaampi verrattuna Kotkan ja Luumäen kautta kulkevaan linjaukseen.

─ Saadaan edullisemmin laajemmat vaikutukset, jotka hyödyttävät suurempaa aluetta ja ihmismäärää. Itärata yhdistää ainoana vaihtoehtona koko itäisen Suomen. Uuden ratayhteyden suunnittelu on aloitettava mahdollisimman pian, sillä pelkästään suunnittelun eri vaiheet vievät noin 10 vuotta ja rakentaminen ainakin 6 vuotta, Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka sanoo tiedotteessa.

Kello14.12: Juttua täydennetty.

Kello 15.40: Lisätty Petteri Portaankorvan kommentit ja Itä-Suomen maakuntien ja kaupunkien tiedotteen anti.

Luetuimmat