Kouvolan johto pakkolomalle – Kaupunginhallitus päätti 99 henkilön lomautuksesta

Kouvolan kaupunginhallitus rajasi pysäköinnintarkastajat ja muutamia muita ryhmiä lomautusten ulkopuolelle.

Jussi Lopperi

Kouvolan ylin johto lomautetaan kolmeksi viikoksi pääosin kesäaikaan. Lomautetuksi joutuvat myös henkilöstöjohtaja Päivi Karhu (vasemmalla), kaupunginjohtaja Marita Toikka, apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell ja talousjohtaja Hellvi Kunnas. Arkistokuva on lokakuulta 2019.
Kouvolan ylin johto lomautetaan kolmeksi viikoksi pääosin kesäaikaan. Lomautetuksi joutuvat myös henkilöstöjohtaja Päivi Karhu (vasemmalla), kaupunginjohtaja Marita Toikka, apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell ja talousjohtaja Hellvi Kunnas. Arkistokuva on lokakuulta 2019.

Kouvola lomauttaa lähes koko konsernipalvelujen henkilöstön kolmeksi viikoksi. Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina konsernipalvelujen sekä arviointi- ja tarkastuspalvelujen lomautussuunnitelman. Lomautettavia on yhteensä 99.

Kaupunginjohtaja Marita Toikan ja apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsellin sekä hallintojohtaja Katja Tommiskan, henkilöstöjohtaja Päivi Karhun, talousjohtaja Hellevi Kunnaksen ja hyvinvointijohtaja Arja Kummun 21 päivän lomautukset ajoittuvat pääosin kesä–heinäkuulle.

Toimitilajohtaja Juha Jormanainen lomautetaan touko- ja syyskuussa.

Osa rajattu ulkopuolelle

Lomautusten tarkoitus on tuoda säästöjä. Tämän vuoksi lomautusten ulkopuolelle on rajattu pysäköinnintarkastajat, joiden työ tuottaa kaupungille moninkertaisesti enemmän tuloja kuin mitä palkanmaksu aiheuttaa kustannuksia.

Lisäksi lomautusten ulkopuolelle on rajattu luottamusmiehet ja varsinaiset työsuojeluvaltuutetut, palkkatuella työllistetyt, määräaikaisessa oppisopimussuhteessa olevat sekä määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät, jotka eivät toimi vakituisen työntekijän sijaisena.

Arkistoja suljettuna

Hallinnossa, hankinnoissa ja viestinnässä lomautetaan kolmeksi viikoksi yhteensä 38 viranhaltijaa tai työntekijää.

Lomautusten vuoksi Kouvola sulkee kaupunginarkiston kokonaan 13.–17. heinäkuuta. 28.5.–17.6. arkistossa on vain yksi vakituinen työntekijä paikalla. Tämän vuoksi tietopalvelu voi mahdollisesti viivästyä ja tutkijapalveluissa on rajoituksia.

Rakennusvalvonnan piirustusarkisto on kokonaan suljettu 30.6.–13.7. Elokuun 7.-20. päivä paikalla on vain yksi työntekijä, joten tietopalvelu voi viivästyä.

Hankintapalvelut on suljettuna 6.7–2. elokuuta. Tulostuspalvelujen yksikkö on kiinni 29.6.–19.7. Kaupungin kirjaamo on toiminnassa koko ajan.

Asiakasturvallisuus ei saa vaarantua

Henkilöstöpalveluissa lomautetaan kolmeksi viikoksi yhteensä 13 viranhaltijaa tai työntekijää. Lomautukset ajoitetaan pääosin kesäajalle, mutta joitakin henkilöitä lomautetaan kevään ja syksyn aikana.

Talousyksiköstä lomautetaan yhdeksän henkilöä ja tietohallinnosta kolme. Omistajaohjauksessa lomautetaan yksi viranhaltija.

Tilapalveluiden 15 viranhaltijan tai työntekijän lomautukset toteutetaan maaliskuun lopusta lokakuun loppuun.

Hyvinvoinnin ja elinvoiman palveluissa lomautetaan pääosin kolmeksi viikoksi yhteensä 18 henkilöä. Asiakkuuspäällikön lomautus kestää 11 päivää.

Vs. arviointipäällikkö lomautetaan kolmeksi viikoksi pääosin heinäkuussa, jolloin yksikkö suljetaan kokonaan.

Kaupunginhallitus päätti, että jos asiakasturvallisuus vaarantuu tai lomautus johtaisi lain tai sopimuksen rikkomiseen, lomautussuunnitelmaa on muutettava lomautuksen aikanakin.

Lomautussuunnitelman mukaan välttämättömät työt hoidetaan lomautusten aikana. Tehtävät hoidetaan niin, että työssä oleva sijaistaa lomautettua.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi myös muiden toimialojen lomautussuunnitelmat.