Kiinteistöliitto ja Omakotiliitto: Naapurikuntia korkeampi kiinteistövero voi vaikuttaa Kouvolan vetovoimaisuuteen

Omakotiliiton puheenjohtajan mielestä Kouvolan kiinteistöveron taso on maltillinen.

Katja Juurikko

Kiinteistöliiton noin 50 kunnan vertailussa Kouvolan kiinteistöveron kustannukset olivat 16. korkeimmat.
Kiinteistöliiton noin 50 kunnan vertailussa Kouvolan kiinteistöveron kustannukset olivat 16. korkeimmat.

Kouvolan kiinteistöverotuksen taso ei ole valtakunnallisesti kovimmasta päästä, mutta hieman keskiarvon yläpuolella. Näin kertoo Suomen Kiinteistöliiton talous- ja veroasiantuntija Juho Järvinen.

– Noin viidenkymmenen kunnan vertailussamme Kouvolan kiinteistöveron kustannus oli 16. korkein, kun katsottiin maksettuja euroja neliömetriä kohti kuukaudessa.

Myös Suomen Omakotiliiton puheenjohtaja Ari Rehnfors pitää Kouvolan kiinteistöveron tasoa maltillisena. Rehnforsin mukaan naapurikuntia korkeammalla kiinteistöverolla on kuitenkin merkitystä esimerkiksi sen kannalta, päättävätkö työntekijät asua kunnan alueella.

–Jos työpaikalle on hyvät kulkuyhteydet ja viereisessä kunnassa on halvempi kiinteistövero, työntekijä valitsee silloin edullisemman vaihtoehdon, Rehnfors sanoo.

Järvisen mukaan asumista tai yrityksen toimintaa harkittaessa kunnan kiinteistöverolla voi olla merkitystä.

Joustavampia maksamisen tapoja

Sekä Kiinteistöliitossa että Omakotiliitossa tiedetään veron maksamisen olevan joillekin kiinteistönomistajille vaikeaa.

Omakotiliiton Rehnforsin mielestä erityisesti pienituloiset vanhukset pitäisi huomioida veron perimisessä.

Hän kertoo liiton pohtineen, voisiko veron jättää tiukassa tilanteessa maksamatta.

– Veron voisi näissä tilanteissa jättää ”hautomaan” niin, että vero maksettaisiin, kun kiinteistö vaihtaa omistajaa.

Käytännössä vero jäisi tällöin uuden omistajan maksettavaksi. Maksamatta jättämiselle pitäisi tulla liiton mukaan myös yläraja.

Ylipäätään jokin joustavampi vaihtoehto veron maksamiseen olisi Rehnforsin mukaan hyvä olla.

Järvisen mukaan Kiinteistöliitolta vastaavaa ehdotusta ei ole viety eteenpäin.

Läpinäkyvyys veron määräytymisessä tärkeää

Valtiovarainministeriö uudistaa parasta aikaa kiinteistöveroa niin, että verotusarvot vastaisivat paremmin alueen hintatasoa ja rakentamiskustannuksia.

– Pitää huolehtia siitä, että kiinteistön omistajille ei tulisi yllättäen suuria korotuksia. Vaikka kiinteistöveron tasoa ei ole tarkoitus korottaa tai alentaa, yksittäisten omistajien kohdalla vero voi uudistuksen jälkeen olla korkeampi kuin aiemmin, Kiinteistöliiton Järvinen sanoo.

– Tärkeintä on se, että kiinteistöverotus on avointa ja läpinäkyvää.

Myös Omakotiliiton Rehnfors pitää hyvänä, että uudistuksessa verotus tulee olemaan reilua ja läpinäkyvää. Rehnforsin mukaan uudistuksen ongelmana on kuitenkin verotuksen jakautuminen kahteen suuntaan: kasvukeskuksissa tontin vero kasvaa, kun taas haja-asutusalueilla rakennuksen verotusarvo ei vastaa rakennuksen todellista arvoa. Vanhojen rakennusten verotusta pitäisi Rehnforsin mukaan laskea.