Kouvolaan kuusi sotilasansiomitalia

Puolustusvoimain komentaja on myöntänyt puolustusvoimain lippujuhlan päivänä sotilasansiomitalin 197 henkilölle.

Mitali myönnetään puolustusvoimien palveluksessa oleville tunnustuksen osoituksena erityisestä kunnostautumisesta palveluksessa, erityisestä neuvokkuudesta tai aloitteellisuudesta taikka pelottomasta toiminnasta vaaratilanteessa.

Puolustusvoimiin kuulumattomalle henkilölle mitali voidaan myöntää puolustusvoimien hyväksi tehdystä erityisen ansiokkaasta työstä.

Karjalan prikaatissa sotilasansiomitalin saa ICT-asiantuntija Jarmo Juhani Kääpä. Utin jääkärirykmentissä mitalin saavat kapteeni Jouni Olavi Alenius, kapteeni Hannu Tapani Mutanen, varastonhoitaja Kimmo Tapani Nuttunen ja everstiluutnantti Janne Jouko Tapio Sallila. 1. logistiikkarykmentissä mitalin saavat teknikkokapteeni Jari Veli Juhani Hämäläinen ja pursimies Harri Tapani Malm.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen on myöntänyt yhteensä 15 Suomen Reserviupseeriliiton kultaista ansiomitalia soljen kera ja 43 kultaista ansiomitalia.

Kultaisen ansiomitalin saa yliluutnantti Markus Juhani Haapanen Kouvolasta.

Luetuimmat