Yli sataa uhkaa potkut Kymsotessa — Kuntayhtymä selkeyttää johtajien vastuualueita, "irtisanomiset eivät todennäköisesti kohdistu hoitajiin"

Kymsote vähentää esimiehiä ja asiantuntijoita sekä hallinnon työntekijöitä. Enintään 112 työntekijää jää työttömäksi.

Katja Juurikko

Kymsoten hallituksen tiistaina hyväksymän yt-neuvottelujen irtisanomisten pääpaino on muualla kuin hoitotyötä tekevässä henkilöstössä.  Arkistokuva.
Kymsoten hallituksen tiistaina hyväksymän yt-neuvottelujen irtisanomisten pääpaino on muualla kuin hoitotyötä tekevässä henkilöstössä. Arkistokuva.

Kymsoten hallitus hyväksyi Kymenlaakson sote-kuntayhtymän yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen tiistaina. Päätös tietää tämän hetken arvion mukaan potkuja enintään 112 työntekijälle.

Kuntayhtymän organisaatiosta aiotaan karsia yhteensä 429 työntekijää. Mahdollisten irtisanomisten kohteena on 277 henkilöä. Heistä 165:lle voidaan kuitenkin tarjota uutta työtä tai virkaa.

Meillä on parhaillaankin noin sata hoitajan virkaa vapaana. — Annikki Niiranen

Kymsoten määräaikaisissa työ- tai virkasuhteissa olevia ja eläkkeelle siirtyviä henkilöitä on alustavan arvion mukaan yhteensä 61.

Irtisanomiset kohdistuvat lähinnä esimies- ja asiantuntijatehtäviin sekä hallinnollisiin tehtäviin. Näissä tapauksissa irtisanomiset on tarkoitus toteuttaa vaiheittain elokuusta 2019 lähtien.

Ensi vuoden aikana Kymsotessa toteutetaan tuotannon muutoksia, ja niiden yhteydessä vähennetään henkilöstöä.

Sijaisten hankinnan ulkoistaminen vapauttaa lähiesimiehille aikaa johtamiseen

Kymsoten toimitusjohtaja Annikki Niiranen ei pidä todennäköisenä, että henkilöstön vähennykset kohdistuisivat suorittavaa työtä tekeviin hoitajiin.

— Meillä on parhaillaankin noin sata hoitajan virkaa vapaana.

Hallinnolliseen henkilöstöön kohdistuvia leikkauspaineita Niiranen kommentoi viittaamalla henkilöstökyselyyn, josta nousi selvästi esille toive yksinkertaisemmasta, selkeämmästä ja suoraviivaisemmasta organisaatiosta.

— Ennen meillä oli ammatillinen johto ja linjajohto, mutta nyt ne on yhdistetty.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hoitotyötä tekeviä johtavat jatkossa hoitajat, lääkäreitä lääkärit ja vastaavasti sosiaalityötä tekeviä johtaa sosiaalipuolen substanssijohtaja.

Hallinnon kuormaa voidaan Niirasen mukaan edelleen keventää ottamalla käyttöön sähköisiä työkaluja esimerkiksi ostolaskujen käsittelyssä.

Lähiesimiesten työaikaa pystytään vapauttamaan varsinaiseen johtamiseen arvioiden mukaan jopa 30 prosenttia, kun lyhytaikaisten sijaisten hankkiminen ulkoistetaan.

Työntekijät toivovat työmäärän pysyvän kohtuullisena muutosten toteuduttua

Suunnitelmissa on ulkoistaa nykyisiä toimintoja liikkeenluovutuksissa. Liikkeenluovutukset koskevat kaikkiaan 91:tä henkilöä muun muassa sanelujen purkamisessa ja tekstinkäsittelyssä sekä ja hankinta- ja logistiikkapalveluissa.

Yhteistoimintaneuvotteluiden alkaessa tavoitteena oli löytää 25 miljoonan euron säästöt. Neuvottelujen lopputuloksessa henkilöstövähennysten vaikutukset ovat noin 16,6 miljoonaa euroa ja muiden toiminnallisten muutosten, joilla ei ole vaikutuksia henkilöstön määrään, noin 8,4 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestöä Tehyä edustava pääluottamusmies Eija Lantta pitää tilannetta kaikkien osapuolten näkökulmasta haastavana.

Hän toteaa, että työmäärän pitää olla edessä olevien vähennystenkin jälkeen kohtuullinen sekä esimiehillä että muissa ammattiryhmissä. Muutokset on lisäksi voitava toteuttaa niin, että palvelutarjonta pysyy niistä huolimatta hyvänä.

— Toivottavaa on, että päättäjät ovat tehneet ja tekevät viisaita päätöksiä, hän sanoo.

Uusimmat uutiset