Kymsote vakinaistaa 41 kotihoidon työntekijää

Kymsote toivoo vakinaistamisten parantavan hoitajien jaksamista.

Juha Poutanen

Kymsote vakinaistaa 41 kotihoidon työntekijää, jotka ovat aikaisemmin työskennelleet määräaikaisina.
Kymsote vakinaistaa 41 kotihoidon työntekijää, jotka ovat aikaisemmin työskennelleet määräaikaisina.

Kymsote aikoo kevään aikana vakinaistaa 41 hoitajaa kotihoidossa. Vakinaistamisia tulee kaikille Kymsoten kotihoitoalueille. Aiemmin työntekijät ovat tehneet määräaikaisuuksia, ja osalle määräaikaisia työsopimuksia on tehty useampia peräkkäin.

Kymsoten tavoitteena on saada jokaiseen kotihoitotiimiin yksi tai useampi vakituinen vuosilomantekijä.

– Kymenlaaksossa on aiemmin ollut kuntia, joissa ei ole ollut kuin muutama tai ei lainkaan vakituisia vuosilomantekijöitä, kertoo kotihoidon vs. palvelupäällikkö Tiina Köninki.

Vähemmän vaihtuvuutta ja parempaa työhyvinvointia

Muutoksen odotetaan parantavan kotihoidon nykyistä tilannetta monin tavoin.

– Kotihoidossa työskentelee osaavia ja koulutettuja hoitajia, jotka kantavat vastuuta omasta työstään ja myös kehittävät työtä tiimeissään. Vakinaistamiset tuovat pysyvyyttä, mikä vahvistaa tiimien toimintaa, Köninki kertoo.

Köninki uskoo vakinaistamisten myös parantavan työn jatkuvuutta, hiljaisen tiedon siirtymistä hoitajalta toiselle ja lisäävän hoitajien työhyvinvointia.

– Toivon, että asiakkaille tämä näyttäytyy henkilöstön pysyvyytenä eli kotona käyvät hoitajat eivät vaihdu niin usein.

Kymsoten kotihoidossa on tällä hetkellä yhteensä 635 vakituista työntekijää. Uudet vakinaistamiset tehdään helmikuusta alkaen.