Kouvolalaiset säätiöt myöntävät 75 000 euron tuen koronapandemian vuoksi vaikeuksiin joutuneille

Tuki jaetaan seurakuntien diakoniatyön kautta.

Sari Tauru

Koronaviruspandemia on tuonut mukanaan lomautuksia ja työttömyyttä.
Koronaviruspandemia on tuonut mukanaan lomautuksia ja työttömyyttä.

Kolme Kouvolassa toimivaa säätiötä myöntää yhteensä 75 000 euroa tukea jaettavaksi apua tarvitseville seurakuntien diakoniatyön kautta.

Mukana ovat Jaalan kotiseutusäätiö, Jaalan, Elimäen ja Valkealan kehittämissäätiö (JEV-säätiö) ja Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö. Kukin tukee omien kohdealueidensa seurakuntien diakoniatyötä: kotiseutusäätiö Jaalaa, JEV-säätiö Jaalaa, Elimäkeä ja Valkealaa ja 100-vuotissäätiö Kuusankoskea.

Säätiöt toteavat tiedotteessa koronapandemian aiheuttavan työttömyyttä ja lomautuksia, mistä seuraa monenlaisia ongelmia. Tämä näkyy seurakuntien diakoniatyössä lisääntyneenä avuntarpeena.

Diakonit kartoittavat avuntarpeen ja jakavat säätiöiden myöntämää tukea eteenpäin sen mukaan.

Säätiöistä vain Jaalan kotiseutusäätiö on aiemmin jakanut tukea diakoniatyön kautta. Kotiseutusäätiön varsinaisiin tavoitteisiin kuuluvat muun muassa Jaalan kulttuurihistoriallisten kohteiden säilyttäminen ja kylien elinolosuhteiden ylläpitäminen

JEV-säätiö kehittää alueensa kylien elinvoimaisuutta myöntämällä apurahoja asukkaille ja yhdistyksille. Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö taas myöntää apurahoja opinto-, harrastus- ja virkistystoimintaan.