Kouvolan puuhaaman itäradan ensimmäinen hintalappu on 1,7 miljardia euroa — Selvityksen mukaan hanke ei olisi kannattava

Ministeriön selvityksen mukaan valtion budjettirahoitus ei tällä hetkellä ole riittävä itäradan toteuttamiseen kestävällä tavalla, vaan ulkopuolistakin rahaa tarvitaan.

Jussi Lopperi

Itäradan vaikutuspiirissä on liki 900 000 asukasta.
Itäradan vaikutuspiirissä on liki 900 000 asukasta.

Liikenne- ja viestintäministeriön selvitys Helsingistä Porvoon kautta Kouvolaan kulkevasta itäradasta on valmistunut.

Väyläviraston alustavan arvion mukaan uuden 106 kilometrin rataosan kustannukset olisivat 1,7 miljardia euroa. Arvio on suuntaa antava.

Tällä hetkellä käytettävissä olevan tiedon mukaan hanke ei olisi kokonaistaloudellisesti kannattava.

Selvityksen mukaan Helsinki—Porvoo—Kouvola-ratalinjaus ei laajenna Helsingin jo nykyisin Kouvolaan ulottuvaa työssäkäyntialuetta, mutta mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön työmarkkina-alueiden kesken. Matka lyhenisi Helsingistä Kouvolaan noin 27 kilometriä verrattuna nykyiseen Lahden kautta kulkevaan rataan.

Uusi ratalinjaus toisi joustavuutta asuinpaikan ja työpaikan sijainnin valintaan. Merkittävimmät työmarkkinavaikutukset olisivat Helsinki—Porvoo-alueella. Matka-aika Porvoosta Helsinkiin uutta rataa myöten olisi noin 33 minuuttia, kun se on nykyisin bussilla 55—65 minuuttia.

Jos Itärata rakennettaisiin, matkustajamäärät Helsinki—Kouvola-välillä kasvaisivat vuoteen 2050 mennessä arviolta yhdeksän prosenttia verrattuna vaihtoehtoon, jossa Itärataa ei rakenneta. Lisäksi matkustajamääriä lisäisi mahdollisesti kasvava kysyntä Pietarin suunnalta.

Päivi Virta-Salo

Itärata matkustusajat.jpg

Itärata vaatii Lentoradan toteutumisen

Itärata-selvitys perustuu tilanteeseen, jossa Lentorata on toteutettu. Lentorata on Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta pääradalle suunniteltu rata, joka on tarkoitettu etenkin kaukojunille.

Lentoradan toteuttaminen riippuu hankeyhtiöihin liittyvien päätösten toimeenpanosta, joita talouspoliittinen ministerivaliokunta esitti helmikuussa 2019 raideliikenteen investointien kehittämiseksi.

Alustavien arvioiden mukaan Lentorataa voitaisiin operoida mahdollisesti jo 2030-luvun alkuun mennessä.

Itärata erkaantuisi Lentoradasta Keravan pohjoispuolella Kytömaalla Lentoradan tunneliosuudella ja liittyisi nykyiseen raiteeseen Kouvolan länsipuolella Korian seisakkeella. Matka lyhenisi Helsingistä Kouvolaan noin 27 kilometriä verrattuna nykyiseen Lahden kautta kulkevaan rataan.

Väyläviraston arvion mukaan matka-aika Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Kouvolan välillä olisi lyhin, jos investoitaisiin sekä Lentorataan että Itärataan ja liikuttaisiin suurnopeusjunilla.

Kouvolan kaupungin mukaan uusi Helsinki—Porvoo—Kouvola-rataosuus lyhentää matkaa itäisestä Suomesta Helsinki-Vantaan lentokentälle nopealla junakalustolla 37 minuutilla nykyiseen Tikkurilan vaihtoyhteyteen verrattuna.

— Kehittyvä Aviapoliksen alue työpaikkoineen tulisi Itäradan myötä entistä lähemmäksi itäisen Suomen asukkaita. Nopea junayhteys lentokentälle tarjoaisi samalla kilpailukykyisen ja ympäristöystävällisen kulkutavan myös Kuopion ja Joensuun seuduille, Kouvolan kaupungin kehitysjohtaja Petteri Portaankorva kertoo.

Ulkopuolinen rahoitus on välttämätön

Selvityksen mukaan valtion budjettirahoitus ei ole nykytasollaan riittävä Itäradan toteuttamiseen kestävällä tavalla. Tarvittavaa rahoituspohjaa olisi mahdollista selvittää hankeyhtiömallia hyödyntämällä yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa.

Itäisen Suomen kaupungit ovat osaltaan käynnistäneet itäradan hankeyhtiövalmistelun ja esittävät sen edistämistä pikaisella aikataululla tiiviissä yhteistyössä valtion kanssa.

Itärata-selvitystä tehneessä työryhmässä oli edustajia liikenne- ja viestintäministeriöstä, Väylävirastosta, Etelä-Karjalan liitosta, Etelä-Savon maakuntaliitosta, Kainuun liitosta, Kymenlaakson liitosta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta, Pohjois-Savon liitosta, Uudenmaan liitosta, Kouvolan kaupungista ja Porvoon kaupungista.

Juttua päivitetty kello 16.53. Lisätty Petteri Portaankorvan kommentti.