Kymsote haluaa panna Kaakkois-Suomen päivystykset uusiksi — Laaja päivystys myös Kotkaan tai vain Kotkaan

Kymsoten mielestä pitkät matkat päivystykseen vaarantavat kansalaisten tasavertaisuuden vähintään siinä missä vääränkieliset palvelut. Vaasan keskussairaalalle kaavaillaan laajaa ympärivuorokautista päivystystä ruotsinkielisten potilaiden oikeuksien turvaamiseksi.

Raimo eerola

Kymenlaakson keskussairaalan palveluvalikoima on Kymsoten mukaan tällä hetkellä vastaava kuin Vaasan keskussairalaan. Laajasta päivystyksestä puuttuvat neurologian ja radiologian paikallaolot.
Kymenlaakson keskussairaalan palveluvalikoima on Kymsoten mukaan tällä hetkellä vastaava kuin Vaasan keskussairalaan. Laajasta päivystyksestä puuttuvat neurologian ja radiologian paikallaolot.

Kymsote haluaa tehdä Kotkan keskussairaalasta laajan päivystyksen sairaalan. Aihe on Kymenlaakson sosiaali- ja terveyskuntayhtymän hallituksen käsittelyssä tiistaina.

Asia liittyy vireillä olevaan terveydenhuoltolain muutokseen, joka toisi Vaasan keskussairaalalle velvoitteen järjestää laaja ympärivuorokautinen päivystys sairaalan yhteydessä. Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Kymsotelta lausunnon aiheesta.

Muutoksen moottorina on ruotsalainen kansanpuolue, jonka tavoitteena on varmistaa alueen ruotsinkielisille potilaille palvelut heidän omalla äidinkielellään. Viime hallituskaudella tavoite jäi saavuttamatta, mutta pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus on ottanut aiheen jälleen hallitusohjelmaan.

Jos ehdotettu muutos toteutuisi, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ei enää tarvitsisi palvella asiakkaitaan ruotsiksi. Muut 12 laajan päivystyksen yksikköä jatkaisivat entiseen malliin.

Kouvolasta katsoen lähimmät laajan päivystyksen sairaalat ovat Lappeenrannassa ja Lahdessa.

Muutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta.

Kymsoten mielestä väestön kielelliset oikeudet toteutuvat varsin hyvin jo sillä, että Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin pitää järjestää päivystyspalvelut myös ruotsiksi. Sitäkin isompana ongelmana Kymsote pitää päivystyspalveluiden käytännön saatavuutta Kymenlaaksossa.

Ottaen huomioon väestön ikärakenne ja asukastiheys matkat Kymenlaaksosta laajan päivystyksen sairaalaan ovat tätä nykyä niin pitkät, että potilasturvallisuus vaarantuu kiireellisimmissä tapauksissa.

Jos Kymsoten hallitus hyväksyy toimitusjohtaja Annikki Niirasen esityksen, Kymsote esittää että terveydenhuoltolakia muutettaessa selvitettäisiin uudelleen myös Kaakkois-Suomen päivystysjärjestelyt. Tavoitteena olisi, että Kymenlaakson keskussairaalasta tehtäisiin alueelle toinen laajan päivystyksen sairaala tai että Kaakkois-Suomen ainoa laajan päivystyksen sairaala olisi ensi vuoden alusta lähtien Kotkassa.

Uusimmat uutiset