Lainaa ei ole: Väki ja verotulot vähenivät, silti Kouvolan seurakuntayhtymä teki runsaan 85 000 euron tuloksen

Kirkollisveroprosentti säilyy Kouvolassa ennallaan.

Kai Skyttä

Kouvolan seurakuntayhtymän talous on ylijäämäinen. Kirkollisveron tuloveroprosentin korotukseen ei ole tarvetta.
Kouvolan seurakuntayhtymän talous on ylijäämäinen. Kirkollisveron tuloveroprosentin korotukseen ei ole tarvetta.

Kouvolan seurakuntayhtymä pärjää ensi vuoden nykyisellä 1,6 tuloveroprosentilla. Korotukseen ei ole tarvetta. Seurakuntayhtymän viime vuoden tulos oli runsaat 85 000 euroa ylijäämäinen.

Seurakuntalaiset maksoivat viime vuonna 248 euroa kirkollisveroa jäsentä kohti. Yhtymän keräämä verotulo, 15,3 miljoonaa euroa, oli 645 000 euroa edellisvuotta vähemmän. Talousarvioon nähden verotuloja kertyi kuitenkin 60 000 euroa enemmän. Seurakuntayhtymän alueella väkiluku väheni 1 536:lla. Väkiluvun pieneneminen vaikuttaa verotuloihin viiveellä.

Yhtymän toimintatuotot olivat 3,64 miljoonaa euroa ja toimintakulut vajaat 16,6 miljoonaa euroa. Toimintakate, eli se osa, joka jää käyttötalouden nettokuluista katettavaksi vero- ja rahoitustuotoilla, oli 12,9 miljoonaa euroa.

Vuosikate, 2,1 miljoonaa euroa kattoi investoinnit. Seurakunta investoi viime vuonna yhteensä 1,1 miljoonalla eurolla. Seurakuntayhtymän rahavarat kasvoivat tilivuonna 1,66 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 85 579 euroa. Hautainhoitorahastolle kertyi viime vuodelta 78 758 euroa ylijäämää.

Seurakuntayhtymän jäsenmäärä oli 61 643.

Yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti torstaina tilinpäätöksen. Samalla se päätti pitää tuloveroprosentin ennallaan.