Kouvola ei halua KSS Energian jättävän Fennovoiman ydinvoimalahanketta

Kouvolan kaupunginhallitus ei edistä kaupungin tytäryhtiön KSS Energian irrottautumista Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta. Ydinvoimalaa suunnitellaan Pyhäjoelle.

Vihreiden valtuustoryhmä vaati helmikuussa jättämässään valtuustoaloitteessa kaupunkia aloittamaan omistajaohjaustoimet KSS Energian irrottautumisesta voimalahankkeesta. Aloitteen mukaan ydinvoimalahanke sisältää lukuisia riskejä, esimerkiksi rakennuskustannusten nousua, rakentamisen viivästymistä ja loppusijoituksen puuttumista.

— Fennovoiman osakkaat ovat sitoutuneet ostamaan kaiken voimalan tuottaman sähkön omistusosuuksiensa suhteessa, aloitteessa todettiin.

Tämä voi aloitteen mukaan johtaa siihen, että jos Fennovoiman tuottama sähkö on merkittävästi markkinasähköä kalliimpaa, KSS joutuu maksamaan vuosittaisen ylimääräisen kustannuksen.

KSS Energian toimitusjohtaja Kyösti Jääskeläinen vastasi aloitteeseen toukokuun alussa. Kaupunginhallitus päätti maanantai-iltana merkitä vastineen tiedoksi ja todeta valtuustolle, että aloite on käsitelty loppuun.

Jääskeläisen mukaan KSS Energia on arvioinut hankkeen kannattavaksi. Yhtiön sitoutuminen ydinvoimahankkeeseen vastaa energiamäärältään noin viittä prosenttia KSS Energian nykyisestä vuosittaisesta sähkön hankinnasta.

— Suomesta poistuu lähivuosikymmenten aikana paljon sähköntuotantokapasiteettia, jota osaltaan korvaa vakaahintainen ja toimitusvarma ydinvoima. Sekä ydinvoimaa että uusiutuvia energiamuotoja tarvitaan, jotta pystymme saavuttamaan ilmastotavoitteemme, Jääskeläinen toteaa vastineessaan.

Kouvolan kaupungin kokonaan omistama energiayhtiö on osakkaana Fennovoimassa Suomen Voima Oy:n kautta. Suomen Voima puolestaan on yksi Voimaosakeyhtiö SF:n osakkaista. Voimaosakeyhtiö omistaa 66 prosenttia Fennovoimasta.

Johanna Värjä