Yrtinkankaan ampumaradan urakoitsija ajaa kierrätysmaat Rapojärven kohdalta lähtevää tilapäistietä pitkin – Tie valmistuu tämän vuoden aikana, sen jälkeen alkaa ampumaradan rakentaminen

Ampumaradan valmistuttua liikenne kulkee Lönnintien kautta.

Johanna Tenovirta

Kouvolan suunnalta tultaessa uusi tieliittymä tulee Kaunolan kohdalle Rapojärven Mutalahteen. Kuvan oranssi tiemerkintä on liittymän pohjoispään reuna.
Kouvolan suunnalta tultaessa uusi tieliittymä tulee Kaunolan kohdalle Rapojärven Mutalahteen. Kuvan oranssi tiemerkintä on liittymän pohjoispään reuna.

Yrtinkankaan ampumaradan urakoinnin Valkealassa aloittava GRK Infra on saanut kaksivuotisen määräaikaisen luvan maa-ainesten ajoon tilapäistä tietä pitkin. Tilapäinen tie kääntyy valtatie 15:ltä Rapojärven Mutalahden kohdalta. Tien toisella puolella sijaitsee Kaunola, jonka varrella on kolme asuintaloa.

Tilapäinen tie rakennetaan tämän vuoden loppuun mennessä käyttökuntoon.

– Sen jälkeen päästään aloittamaan varsinainen rakennustyö Yrtinkankaalla, GRK Infran tulevaisuusjohtaja Riina Rantsi kertoo.

Tien pituus valtatieltä Yrtinkankaan ampumaradalle on 1,5 kilometriä.

Juha Rika

6645425.jpg

Ely asetti ehdot tien käytölle

Uusi tie jouduttiin suunnittelemaan nopeassa aikataulussa, kun kävi ilmi, että raskaan ajoneuvoliikenteen vaikutukset huolestuttivat alkuperäisen kuljetusreitin varrella asuvia asukkaita. Alun perin kuljetusten oli määrä kulkea Lönnintietä ja Junnolantietä pitkin. Urakoitsijan kierrätysmateriaalien ympäristölupa poiki kuusi valitusta. Sen jälkeen tien sijainti päätettiin muuttaa muualle.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus elyn myöntämän liittymäluvan edellytys on, että tietä käytetään vain ampumaradan rakentamiseen käytettävien kierrätysmateriaalien kuljetukseen. Ely vaatii myös, että liittymän kohdalle asennetaan stop-merkki, kuljetusajosta varoittavat liikennemerkit ja puomi. Puomilla estetään muu liikenne tiellä maa-aineskuljetusten ulkopuolella.

Kuorma-autot ajavat tilapäistietä täydessä lastissa vain yhteen suuntaan ja tyhjinä takaisin.

– Autot eivät voi lähteä liittymästä Kouvolan suuntaan viereisen mäen takia täydessä lastissa, Kaakkois-Suomen elyn liikenteen hallinnan asiantuntija Jukka Tamminen sanoo.

Varsinainen pysyvä yhteys ampumaradalle tulee Tammisen mukaan radan valmistuttua Lönnintien kautta.

Autot eivät voi lähteä liittymästä Kouvolan suuntaan viereisen mäen takia täydessä lastissa. — Jukka Tamminen

– Se vastaa myös annetun ympäristöluvan sisältöä, jossa punnittiin kahta kulkuyhteyttä. Ne olivat Lönnintie ja Metsähukalantie.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Johanna Tenovirta

Kouvolan suunnalta tultaessa autot kääntyvät vasemmalle. Tilapäistie kiertää oikealla kuvassa näkyvän metsäsaarekkeen ja jatkuu suoraan ylös mäkeen.
Kouvolan suunnalta tultaessa autot kääntyvät vasemmalle. Tilapäistie kiertää oikealla kuvassa näkyvän metsäsaarekkeen ja jatkuu suoraan ylös mäkeen.

Enintään neljän vuoden ajan maa-ajoa

Määräaikaista liittymälupaa on mahdollista jatkaa kahden vuoden kuluttua vain kerran. Näin ollen urakoitsija voi ajaa maa-aineksia tilapäistiellä neljän vuoden ajan. Urakoitsija sai aiemmin tänä vuonna viisivuotisen ympäristöluvan kierrätysmateriaalien kuljetukseen ampumaradalle Kouvolan kaupungilta.

Kierrätysmateriaalia on tarkoitus käyttää ampumarata-alueen suojavallien rakentamiseen sekä paikoitusalueiden, kenttien ja teiden rakennusmateriaalina. Tarkoitukseen sopivat esimerkiksi ylijäämämaat sekä betoni- ja tiilijäte.

Ely seuraa Tammisen mukaan tilannetta tilapäisen liittymän kohdalla. Jos vaaratilanteita ei ole tapahdu, se voi jatkaa määräaikaista lupaa toisella kahdella vuodella.

Liittymä ja tie siirtyivät alkuperäisestä suunnitelmasta hieman Kouvolan suuntaan. Syynä oli se, että liittymää varten Rapojärveä olisi jouduttu pengertämään.

– Se oli ilman muuta pois suljettu vaihtoehto.

Rakennettava tie tehdään pääasiassa UPM:n ja yksityisen omistajan maalle.

Itse ampumaradan ympäristölupaa vastustettiin aikoinaan. Lupahakemus kiersi kaikki hallinnon asteet valitusten vuoksi. Lopulta korkein hallinto-oikeus myönsi ympäristöluvan. Kouvolan Urheiluampujat ja kaupunki ovat tehneet vuokrasopimuksen ampumarata-alueesta vuoteen 2045 saakka.