Kouvolan kahden kulttuuritalon yhtiöittäminen jäi pöydälle

Kouvolan liikunta- ja kulttuurilautakunnan piti nimetä keskiviikkona kaksi edustajaa Kouvola-talon ja Kuusankoskitalon yhtiöittämistä pohtivaan työryhmään. Asia jätettiin kuitenkin pöydälle.

Lautakunnan puheenjohtaja Sinikka Rouvari (kok.) sanoo, että valtuustoryhmät haluavat vielä käydä neuvotteluja nimeämisistä.

Kysymys on kahden suurimman ryhmän eli SDP:n ja kokoomuksen edustajien nimeämisestä. Rouvarin mukaan asia on käsittelyssä seuraavassa lautakunnan kokouksessa, joka on 16. lokakuuta.

Kahden kulttuuritalon yhtiöittämistä selvittävään työryhmään nimetään lisäksi liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka ja kulttuuritalojen johtaja Ulla Tommiska. Lisäksi työryhmään kutsutaan ammattijärjestöjen edustaja.