Pumppaamon saneeraus Valkealassa poiki valituksen hallinto-oikeuteen — Kiinteistön omistava A. G. Streng katsoo pumppaamon rumentavan maisemaa ja aiheuttavan hajuhaittaa

Rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunnon mukaan valitus tulisi hylätä perusteettomana.

Lumikki Haaja

A. G. Strengin omistama kiinteistö on Jokelanjoen rannassa. Arkistokuva.
A. G. Strengin omistama kiinteistö on Jokelanjoen rannassa. Arkistokuva.

Valkealassa Sairaalantiellä toimiva yhtiö A. G. Streng vastustaa jätevesiviemäriverkoston pumppaamon ja viemäriputkiston sijoittamista omistamalleen kiinteistölle. Yhtiö on valittanut Itä-Suomen hallinto-oikeuteen Kouvolan rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksestä, jolla annettiin Kouvolan Vedelle lupa pumppaamon ja viemärilinjaston sijoittamiseen.

Kiinteistöllä on 1960-luvulla rakennettu betonirakenteinen pumppaamo. Valmisteluvaiheessa pohdittiin pumppaamon siirtoa joko toiselle kiinteistölle tai toiseen paikkaan samalla kiinteistöllä. Vertailun tuloksena oli, että nykyisen pumppaamon saneeraus on edullisin vaihtoehto.

Tarkoitus on uusia nykyinen laitteisto ja lisätä pumppaamoon aktiivihiilisuodatin hajuhaittojen poistoon. Lisäksi pumppaamolle rakennetaan uusi huoltotie.

A. G. Strengin mukaan pumppaamo aiheuttaa jo nykyisellään kohtuutonta haittaa kiinteistölle. Rakennuksessa olevasta kahvilasta on suora näkymä Jokelanjoen koskimaisemaan. Kahvilan ja joen välissä kulkee ulkoilureitti, ja ulkoilijat käyttävät joenrantaa uimiseen. Valituksessa sanotaan pumppaamon rumentavan maisemaa ja aiheuttavan hajuhaittaa.

Lisäksi pumppaamolle suunniteltu huoltotie kulkisi yhtiön mukaan saunarakennukselle varatun rakennuspaikan ja rannan välistä. Tämä käytännössä estäisi saunan rakentamisen.

A. G. Streng vetoaa siihen, ettei pumppaamoa ollut merkitty rasitteeksi kiinteistörekisteriin, kun se osti kiinteistön 2000-luvun alkupuolella. Yhtiö sanoo saaneensa silloiselta Valkealan kunnalta tiedon, ettei pumppaamo ole käytössä.

Yhtiö katsoo valituksessaan, että lautakunta on arvioinut asiaa virheellisesti vanhan laitteiston sijoitusoikeuden vahvistamisena, kun kyse on uuden sijoitusoikeuden perustamisesta. Se vaatii lautakunnan päätöksen perumista tai sen muuttamista niin, että pumppaamo sijoitetaan toiseen kohtaan kiinteistöllä.

Rakennus- ja ympäristölautakunta esittää lausunnossaan valituksen hylkäämistä perusteettomana. Se katsoo, ettei kiinteistön nykyinen tilanne muutu mitenkään, koska pumppaamon kunnossapito on jo yli 40 vuoden ajan edellyttänyt huoltoliikennettä pumppaamolle ja viemärilinjoille. Huoltoliikenne ei lautakunnan mukaan tule lisääntymään.

Lausunnon mukaan tilanne on ollut nähtävissä kaupantekohetkellä, ja on epätodennäköistä, ettei yhtiö olisi tiennyt pumppaamon ja viemäreiden olemassaolosta. Lisäksi paikalla on voinut todeta, etteivät pumppaamon ja viemäreiden rakenteet haittaa kiinteistön toimintaa.

Yhtiön väitteelle, että Valkealan kunta olisi ilmoittanut pumppaamon olevan poissa käytöstä, ei ole kirjallista näyttöä. Myöskään hajuhaitoista ei ole tutkittua näyttöä. Rakennuskaavassa esitetyn rakennuspaikan käyttämiselle esimerkiksi saunan rakentamiseen ei ole estettä.

Lautakunta käsittelee lausuntoa kokouksessaan keskiviikkona.