Tillolan ja Keltin välillä alkaa tielinjan louhinta torstaina — Liikenne kiertotiellä pysäytetään räjäytysten vuoksi aika ajoin

Kalliota louhitaan liikenteeltä suljetulla tieosuudella ja työ kestää noin kuukauden.

Tillolan ja Keltin välillä alkaa tielinjan louhinta torstaina — Liikenne kiertotiellä pysäytetään räjäytysten vuoksi aika ajoin

Valtatiellä 12 Iitin Tillolan ja Kouvolan Keltin välillä alkaa torstaina 10. tammikuuta noin kuukauden kestävä valtatien levitykseen kuuluva kalliolouhinta.

Kalliota louhitaan liikenteeltä suljetulla alueella Kontjärven ja kiertotie 3:n välimaastossa noin 300 metrin pituisella alueella. Muuta haittaa liikenteelle louhinnasta ei pitäisi aiheutua, mutta kiertotie 3:n liikenne joudutaan ajoittain räjäytysten vuoksi pysäyttämään. Kiertotiet otettiin käyttöön loka-marraskuussa 2018.

Aikoinaan 1960-luvulla tie tehtiin Kouvolan päässä kivilouhoksen läpi ja nyt louhitaan samaa kohtaa kaksikaistaisesta nelikaistaiseksi.

Tillola–Keltti -tiehankkeessa rakennetaan keskikaiteellinen ohituskaistatieosuus ja sen rinnalle tehdään uusi päällystetty rinnakkaistie. Rinnakkaistien tarkoitus on liikenneturvallisuuden parantaminen.

IItin Tillolaan KymiRing-keskuksen kohdalle tehdään eritasoliittymä. Kouvolan Keltin eritasoliittymän sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan muun muassa rakentamalla nykyaikaiset rampit.

Hankkeen kustannusarvio on 17,2 miljoonaa euroa. Pääurakoitsija on Destia. Varsinaiset tietyöt liittymineen on tarkoitus saada valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä.

Lisätietoa hankkeesta löytyy tästä tai tästä.

Uusimmat uutiset