Kouvola tarvitsee päivähoitoon 12 uutta työntekijää lakimuutoksen vuoksi, vuosikustannukset yli 400 000 euroa

Varhaiskasvatuksen päällikkö vakuuttaa, että lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat ovat päiväkodeissa tasavertaisia.

Jussi Lopperi

Ihmissuhteiden pysyvyys on lapsille tärkeää. Siksi päiväkoteihin ei mielellään palkata sijaisia, vaan varahenkilöstökin on vakituista.

Kouvolassa on tarve palkata 12 uutta työntekijää varhaiskasvatukseen. Syynä on kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen tehty muutos, joka säätelee lastentarhanopettajien työajan käyttöä.

Uuden määräyksen mukaan viikkotyöajasta on käytettävä noin 13 prosenttia suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien laatimiseen. Aiemmin osuus oli 8 prosenttia. Käytännössätämä tarkoittaa noin viittä tuntia viikkotyöajasta.

Taustalla ovat varhaiskasvatuslain muutokset, jotka ovat lisänneet lastentarhanopettajien velvoitteita. Määräys tuli voimaan toukokuun alussa.

Töitä lastenhoitajille

Uusiksi työntekijöiksi palkataan todennäköisesti lastenhoitajia, joilla ei ole samanlaisia suunnittelutyövelvoitteita päiväkotiryhmän ulkopuolella kuin lastentarhanopettajilla. Kouvolan varhaiskasvatuksessa työskentelee tällä hetkellä noin 230 ryhmässä toimivaa lastentarhanopettajaa ja noin 260 lastenhoitajaa.

Lisätyöntekijöiden palkkaaminen merkitsee kuluvan vuoden osalta noin 300 000 euron ja vuositasolla 440 000 euron kustannuksia. Tähän ei ole voitu varautua vuoden 2018 talousarviossa, joten varhaiskasvatuksen henkilöstökustannukset todennäköisesti ylittyvät.

Lasten ja nuorten lautakunta päättää asiasta keskiviikkona. Esityksen mukaan varhaiskasvatukseen voidaan palkata 12 työntekijää elokuun alusta alkaen. Sitä ennen päiväkotien johtajat voivat palkata tarvittavan lisähenkilöstön palvelualueen esimiesten johdolla. Lautakunnan käsittelyn jälkeen asiasta päättää kaupunginhallitus.

— Työntekijät voivat olla koko- tai osa-aikaisia. Jos päiväkodissa on kymmenen lastentarhanopettajaa, viikossa tarvittaisiin puolikas työntekijä lisää, sanoo Kouvolan varhaiskasvatuksen päällikkö Helena Kuusisto.

Tasavertaisuus säilyy

Mikäli esitys ei mene läpi, päädytään laittomaan tilanteeseen, jolloin lasten sekä kasvatus- ja opetushenkilöstön määrien säädetty suhdeluku ei toteutuisi joka hetki.

— Silloin päiväkodin johtajat joutuisivat palkkaamaan sijaisia. Lasten kannalta on parasta, että ihmissuhteet työntekijöiden kanssa ovat mahdollisimman pysyviä. Sijaisia on myös paikoitellen vaikea saada.

Lastentarhanopettajien roolin korostaminen pedgogisessa suunnittelussa on Kuusiston mukaan herättänyt huolta päiväkotien työntekijöissä.

— Jossain voi syntyä jännitettä, jos ajatellaan, että lastenhoitajat ovat jotenkin alisteisia lastentarhanopettajille. Siitä ei tietenkään ole kysymys. Päiväkodin johtajalla on esimiesasema, mutta muuten työntekijät ovat keskenään tasavertaisia.