Näin vt 12:n rakennustyöt vaikuttavat liikenteeseen tänä kesänä — Tietyöt Iitin Tillolan ja Kouvolan Keltin välillä alkavat siltojen ja rinnakkaistien rakentamisella

Rakentamisen viivästyminen Kymi Ring -moottoriradan rahoitusvaikeuksien takia siirtää valtatieosuuden valmistumisaikaa ensi vuoden marraskuuhun. Tillolan ja Keltin välille tulee keskikaiteellinen nelikaistatie.

Lukas Pearsall

Kesäkuussa Iitin Tillolassa alkaa Kymi Ringin eritasoliittymän siltojen rakentaminen. Kiertoteiden valmistuttua liikenne ohjataan niitä pitkin.
Kesäkuussa Iitin Tillolassa alkaa Kymi Ringin eritasoliittymän siltojen rakentaminen. Kiertoteiden valmistuttua liikenne ohjataan niitä pitkin.

Valtatie 12:n rakentaminen pääsee käyntiin kesäkuun alussa. Varsinaiset tietyöt alkavat Iitin Tillolassa Kymi Ringin eritasoliittymän kohdalla kiertoteiden rakentamisella.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan siltojen lisäksi valtatien vieressä kulkeva rinnakkaistie helpottamaan kiertotieratkaisuja.

Puuston poisto rinnakkaisteiden linjauksilta on parhaillaan käynnissä, Liikenneviraston projektipäällikkö Jetro Matilainen kertoo.

— Tärkeintä on päästä rakentamaan siltoja. Työt keskittyvät aluksi Kymi Ringin kohdalle hankealueen länsipäähän. Sinne tulee liikennejärjestelyjä alkukesän aikana.

Keltin eritasoliittymän rampit uusitaan ensi vuonna

Matilaisen mukaan itäpäässäkin vt 12:n ja vt 6:n kohtaamispaikassa Keltissä tehdään jotain jo tämän vuoden puolella.

Keltin eritasoliittymän uusia ramppeja aletaan kuitenkin rakentaa vasta ensi vuonna.

— Keltin liittymän kohdalle ei näillä näkymin pitäisi tulla tänä kesänä kiertoteitä tai muita isompia liikennejärjestelyjä.

23488928.jpg

Rinnakkaistie parantaa Tillola—Keltti-välillä keskikaiteelliseksi nelikaistatieksi muutettavan valtatieosuuden liikenneturvallisuutta. Sen ansiosta liittymiä sivuteiltä tarvitaan vähemmän ja hitaampi liikenne voi kulkea sitä kautta.

Lisäksi rinnakkaistielle voidaan ohjata liikenne valtatien ollessa esimerkiksi onnettomuuden takia poikki valtatiellä kyseisellä osuudella.

— Rinnakkaistie on myös välttämätön liikennejärjestelyjen takia siinä vaiheessa, kun valtatietä aletaan muuttaa nelikaistaiseksi, Matilainen sanoo.

Aloitus myöhästyi, valmistuminen siirtyi

Valtatie 12:n perusparannuksen varmistuminen lykkääntyi aivan urakkasopimuksen määräajan umpeutumisen kalkkiviivoille.

Eduskunnan viime kesänä ehdollisena myöntämä 14 miljoonan euron valtionosuus oli sidoksissa Kymi Ringin rakentamispäätökseen, joka varmistui maaliskuun lopulla.

Vt 12:n Tillola—Keltti-osuuden perusparannuksen kustannusarvio on kokonaisuudessaan 17,2 miljoonaa euroa, joten Iitin ja Kouvolan sekä esimerkiksi siirrettävien johtoverkostojen omistajien osuudeksi jää 3,2 miljoonaa euroa.

Pääurakoitsija Destia oy:n kanssa on sovittu aloituksen siirtymisen vaikutuksista valmistumisaikatauluun. Perusparannuksen pitäisi sopimuksen mukaan valmistua ensi vuoden marraskuuhun mennessä, Matilainen sanoo.

Hänen mukaansa missään tapauksessa valtatieosuus ei ole valmis, jos Kymi Ringillä kaasutellaan MotoGP-kisaa jo kesällä 2019.

— Olemme keskustelleet urakoitsijan kanssa asiasta. Ensi kesänä tietöiden pitäisi olla jo siinä vaiheessa, että liikenne pystytään hoitamaan kisojenkin aikana erityisjärjestelyillä.

Kesäkuussa rakennettavat kiertotiet otetaan käyttöön heinäkuun alussa kahden sillan kohdalla, jotka rakennetaan Kymi Ringin molemmin puolin. — Ilkka Kaarakainen

Suunnittelu ja aliurakoiden kilpailutus menossa

Destian projektijohtaja Ilkka Kaarakainen kertoo, että parhaillaan on käynnissä rakennustöiden suunnittelu.

— Kesäkuussa rakennettavat kiertotiet otetaan käyttöön heinäkuun alussa kahden sillan kohdalla, jotka rakennetaan Kymi Ringin molemmin puolin.

Toinen niistä on eritasoliittymän silta ja toinen on sivutien alikulkusilta. Muita kiertoteitä ei Tillola—Keltti-välille tänä kesänä tule, hän sanoo.

— Myöhemmin syksyllä käynnistyy seuraava rakennusvaihe, kun valtatien rinnakkaistie valmistuu. Kaikkiaan osuudelle rakennetaan neljä siltaa.

Kaarakaisen mukaan alkuvaiheessa urakka työllistää 20—30 henkilöä. Vielä ei ole tiedossa, mitkä yritykset saavat aliurakat.

— Aliurakoiden kilpailutukset ovat parhaillaan käynnissä. On aina parempi, jos löytyy sopivia paikallisia tekijöitä.

Juttua täydennetty 8.5.2018 kello 16.25 Destia oy:n projektijohtaja Ilkka Kaarakaisen osuudella.

Uusimmat uutiset