Kouvola ja Iitti ryhtyvät jakamaan kouluaterioita mahdollisesti jo ensi viikolla

Poikkeusolot: Lukuisat kunnat ovat järjestäneet kouluruokailun sitä tarvitseville etäoppilaille. Kotona koulua käyvällä ei ole subjektiivista oikeutta kouluruokailuun.

Lumikki Haaja

Kouvolassa ja Iitissä etäoppilaatkin saavat kouluaterian mahdollisesti jo ensi viikosta alkaen.
Kouvolassa ja Iitissä etäoppilaatkin saavat kouluaterian mahdollisesti jo ensi viikosta alkaen.

Kouvola on päättänyt ryhtyä jakamaan kouluaterioita niitä tarvitseville etäoppilaille. Päätös koskee perusopetuksen oppilaita, ei muita koulutusasteita.

Kouvolan kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi kertoo, että palvelun tarvetta kysellään Wilmassa jo tällä viikolla.

Tarkoituksena on ryhtyä jakamaan jäähdytettyjä annospakkauksia kaksi kertaa viikossa. Kerralla oppilaalle voisi siis hakea useamman päivän ruoat.

Ateria sisältää ruoan, juoman, leivän ja levitteen.– Näyttää siltä, että ainakaan aluksi emme voi ottaa huomioon erikoisruokavalioita, Niemi sanoo.

Tarkat jakopaikat ja -ajat selviävät, kunhan kaupungilla on tiedossa, millä alueilla ja kuinka moni oppilas aterioita tarvitsisi.

Iitissä kymmenen prosenttia etäoppilaista tarvitsee aterian

Iitti alkaa jakaa kouluaterioita niistä tarvitseville etäoppilaille. Aterioiden tarve on selvitetty Wilma-kyselyllä ja palvelu käynnistyy ensi viikolla, jos aterialaatikoita on tullut tukkuun lisää.

Iitin hallinto- ja talousjohtaja Jarkko Salonen kertoo, että 50–60 oppilasta, on tähän mennessä ilmoittanut tarvitsevansa aterian. Se on noin kymmenen prosenttia kokonaisoppilasmäärästä.

Iitti aikoo jakaa aterioita muutamana päivänä viikossa, useamman päivän lounaat kerrallaan. Ruoka on helposti pakattavaa eikä se välttämättä noudata kouluruokalistoja.

Iitti ei ole vielä tehnyt päätöstä, jaetaanko aterioita yhdestä vai useammasta paikasta.

Opetusministeri kehotti kuntia selvittämään aterioiden tarpeen

Opetusministeri Li Andersson (vas.) sanoi torstaina hallituksen tiedotustilaisuudessa, että etäopetuksessa kouluruokailua voidaan järjestää siinä laajuudessa kuin sitä on mahdollista toteuttaa. Huomioon pitää ottaa linjaus lähikontaktien vähentämisestä.

Hallitus on aiemmin linjannut, ettei kunnilla ole velvollisuutta järjestää kouluruokailua kotona opiskeleville.

Torstaina Andersson esitti, että kunnat voisivat kuitenkin oppilashuollon kanssa etsiä sellaiset oppilaat, joille säännöllinen ilmainen ateria on tärkeä.

– Tällä turvataan mahdollisuus ateriaan niille, joille se on erityisen tärkeää hyvinvoinnin ja riittävän ravinnonsaannin kannalta, Andersson sanoi.

Työpaikka ei sulje pois köyhyyttä

Kouvolan Sanomat uutisoi joulukuussa, että lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaaksi hakeutuu Kouvolassa vuosittain runsaat 600 perhettä. Näistä noin kolmanneksella on taloushuolia.

Se, että perheen aikuisilla on työpaikka, ei välttämättä sulje pois köyhyyttä. Osa-aikaisilla tai huonosti palkatuilla töillä voi olla vaikea elättää perhettä. Nyt toimeentulotukihakemuksissa näkyvät myös koronaviruksen ja poikkeusolojen aiheuttamat lomautukset ja yrittäjien taloushuolet.

Kymenlaaksossa tähän mennessä vain Hamina tarjonnut lounaan

Lukuisat Suomen kunnat jakavat kouluaterioita jollakin tavalla. Osa rajoittaa ruoansaannin niille, jotka tarvitsevat aterian taloudellisen tilanteen takia, osa kunnista tarjoaa mahdollisuuden ateriaan kaikille oppilaille.

Kymenlaaksossa Hamina on Iitin lisäksi ainoa kunta, joka tarjoaa aterioita. Kotkassa, Pyhtäällä, Virolahdella ja Miehikkälässä jakelua ei järjestetä.

Muista lähikunnista esimerkiksi Mäntyharju jakaa viikon lounaspussin kerralla. Muun muassa Pertunmaa ja Lahti jakavat kotona lämmitettäviä aterioita kaksi–kolme kertaa viikossa koko viikon tarpeiksi. Myös Loviisassa jaetaan koululounaita, samoin Lappeenrannassa.

Espoo puolestaan ryhtyi jakamaan retkieväitä koululounaina.

Etäoppilaalla ei automaattisesti oikeutta kouluruokaan

Suomalaisesta kouluruokailusta säädetään lailla.

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria.

Kotona opiskelevalla oppivelvollisella ei kuitenkaan ole subjektiivista oikeutta maksuttomaan ateriaan.

Luetuimmat