Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helminen käytti otto-oikeuttaan — Siirsi tunteita herättäneen yksityistieasian lautakunnalta kaupunginhallituksen päätettäväksi

Pien-Liikkalantien puolustajat vastustavat viimeiseen asti Kouvolan aietta lopettaa yksityistiensä kunnossapito. Kertaalleen teknisen lautakunnan päättämä asia avataan uuteen käsittelyyn.

Arja Lekander

Valtioneuvosto määräsi Pien-Liikkalantien Sippolan kunnan hoidettavaksi vuonna 1957. Anjalankosken kaupunki asvaltoi sen 1990-luvulla. Ekke Lekanderin mielestä on Kouvolan velvollisuus jatkaa Sippolan ja Liikkalan välisen tien kunnossapitoa.
Valtioneuvosto määräsi Pien-Liikkalantien Sippolan kunnan hoidettavaksi vuonna 1957. Anjalankosken kaupunki asvaltoi sen 1990-luvulla. Ekke Lekanderin mielestä on Kouvolan velvollisuus jatkaa Sippolan ja Liikkalan välisen tien kunnossapitoa.

Pien-Liikkalantien kunnossapidon puolesta pitkään taistelleet Arja ja Ekke Lekander ehtivät jo pöyristyä.

Kouvolan kaupungin tekninen lautakunta oli jo päättänyt tiistaina, että Pien-Liikkalantie on yksi niistä yksityisteistä, joiden kunnossapitoa kaupunki ei enää kustanna.

— Kaiken taustalla ovat kaupungin asettamat säästötavoitteet, Arja Lekander sanoo.

Keskiviikkona asiassa tapahtui yllättävä käänne, joka pitää toivonkipinän yllä muiden muassa Pieni-Liikkalan ja Sippolan kylillä.

Helminen puuttui päätökseen

Kouvolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Harri Helminen (sd.) ilmoitti käyttävänsä kuntalain mukaista otto-oikeutta ja siirsi asian kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Hän perustelee päätöstään sillä, että asiasta on jo väännetty useasti kaupunginhallituksen kokouksissa.

— Halusin, että asia keskustellaan vielä kertaalleen läpi ja mietitään ratkaisun perusteluja. Käsittääkseni teknisen lautakunnan sisälläkin tässä asiassa on ollut suurta erimielisyyttä.

Helminen sanoo, että kaupunginhallituksen on tarkoitus käsitellä yksityistieasiaa mahdollisimman nopeasti.

— Jos tarvittavat selvitykset eivät ihan seuraavaan kokoukseen valmistu, toivottavasti jo helmikuun kokouksessa asia on esillä.

Jani Sourander

Kymmeniä Kouvolan kaupungin kunnossapitämiä yksityisteitä oli määrä pudottaa tiehoitokuntien hoidettaviksi toukokuun alusta alkaen. Asia siirrettiin kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Kymmeniä Kouvolan kaupungin kunnossapitämiä yksityisteitä oli määrä pudottaa tiehoitokuntien hoidettaviksi toukokuun alusta alkaen. Asia siirrettiin kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Läpikulkutien liikenteen vilkkaudesta erimielisyyttä

Arja Lekanderin mukaan Pien-Liikkalantien tien kunnossapidon – ja etenkin peruskorjauksen – rahoituksen mahdollinen tuleva siirtäminen tiehoitokunnan harteille tuntuu epäoikeudenmukaiselta.

— Luulisi, että kaupunki pystyisi löytämään säästöjä muualta.

Lekanderien ensisijainen perustelu Pien-Liikkalantien säilyttämiselle kaupungin hoitamana yksityistienä on se, että valtioneuvosto määräsi tien Sippolan kunnan hoidettavaksi vuonna 1957.

— Tien lähistöllä nykyään asuvien näkökulmasta se on aina ollut kunnan hoitama tie.

Toinen Pien-Liikkalantien tiehoitokunnan pääperustelu kaupungin kunnossapidon jatkumiselle oli se, että neljä kilometriä pitkä tie on liikenteellisesti vilkas läpikulkutie.

Teknisen lautakunnan kumotun päätöksen mukaisesti kaupunki jatkaisi sellaisten nykyisin kunnossapitämiensä yksityisteiden hoitamista, joilla on merkittävää läpikulkuliikennettä. Rajaksi kaupunki asetti keskimäärin 400 tienkäyttäjää vuorokaudessa.

Kaupunki mittasi liikennemäärää Pien-Liikkalantiellä viime toukokuussa. Siellä kriteeri ei liikenteenlaskennan perusteella täyttynyt, sillä päivittäisiä kulkijoita oli 172. Tiehoitokunnan varatoimitsijahenkilö Ekke Lekander ei purematta niele mittaustulosta.

— Liikenteenlaskenta tehtiin pahimpaan kelirikkoaikaan ja huonossa kohtaa tietä. Paikalliset tietävät kyllä kiertää tien siihen aikaan toista reittiä. Siksi en pidä tulosta uskottavana.

Kehno asvaltti suurin murhe

Lekanderin mielestä tien kunnossapito ei olisi tiehoitokunnalle mahdoton tehtävä. Suurin ongelma hänen mukaansa on se, että Anjalankosken kaupungin 1990-luvulla päällystämä tie vaatisi peruskorjauksen.

— Se on varmaan Etelä-Suomen huonoin asvalttitie.

Hän sanoo, että koska kunnallinen taho on tien aikoinaan omalla päätöksellään päällystänyt, nykyisen kunnallisen tahon eli Kouvolan kaupungin pitää se korjata – tai ottaa asvaltti pois.

— Soratien hoito olisi paljon helpompi juttu. Nyt tiestä halutaan luopua kuin vanhasta autosta: siinä kunnossa kuin se on.

Nyt tiestä halutaan luopua kuin vanhasta autosta: siinä kunnossa kuin se on. — Ekke Lekander

Eri käytäntöjä liitoskuntien ajoilta

Tekninen lautakunta teki oman päätöksensä sekä yksityisteiden kunnossapidon että kunnossapitoavustusten kriteerien täsmentämisestä tiistaina. Uusien linjauksien oli määrä tulla voimaan 1. toukokuuta.

Teknisen lautakunnan puheenjohtajan Janne Wallin (kesk.) mukaan lautakunnan päätös nyt kaupunginhallitukselle siirtyvässä asiassa ei syntynyt helposti.

— Olemme keskustelleet tästä kokouksissa jo pitkään. Nyt meidän oli tehtävä epämiellyttävä linjaus uusien kunnossapitokriteerien asettamisesta.

Päätös ei ollut yksimielinen. Lautakunnan jäsen Marja-Leena Vainio (sd.) teki vastaehdotuksen asian jättämisestä pöydälle ja jätti eriävän mielipiteen.

Wall sanoo, että yksityisteiden kunnossapidon muutostarpeen taustalla on kaupungin säästötavoitteiden ja yksityistielain muutosten lisäksi pyrkimys yhdenmukaistaa hoitokäytäntöjä.

— Uuden Kouvolan eri liitoskunnissa on ollut kovin erilaisia käytäntöjä tiehoitoasioissa. Tasapuolisuudenkin takia pitäisi saada luotua samat kriteerit kaikille alueille.

Suunnitelluista muutoksista huolimatta kaupunki aikoi jatkaa 22 yksityistieosuuden kunnossapitoa. Linjauksen mukaan kunnossapitoa jatketaan esimerkiksi silloin, jos yksityistiellä on maankäytöllistä merkitystä tai jos tie tullaan asemakaavoittamaan lähivuosina.

Yksityistie olisi oikeutettu kunnossapitoon myös silloin, jos asemakaavoitus lisää huomattavasti liikennettä yksityistiellä tai jos yksityistie on ainut tieyhteys asemakaava-alueelle.