Kouvola kohtelee kunnallisvalituksen tehneitä eri tavoin — asiantuntijan hälytyskellot soivat

Kouvola on saattanut perusteettomasti kohdella kahta kunnallisvalituksen tehnyttä kouvolalaista eri tavalla, epäilee kunnallisoikeuden asiantuntija Asko Uoti Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta.

Yksityiset henkilöt valittivat viime vuonna Itä-Suomen hallinto-oikeuteen valtuuston Kymi Ring Oy:lle myöntämästä kahden miljoonan euron pääomalainasta. Heidän mielestään lainapäätös pitäisi kumota.

Kouvolan kaupunginvaltuuston myöntämä pääomalaina on tarkoitettu Kymi Ringin ajoharjoitteluradan rakentamista varten Iitin Tillolaan. Ennen lainan nostoa yhtiön on toimitettava luotettava selvitys siitä, miten hankkeen omarahoitusosuus rahoitetaan.

Valittajien mielestä lainapäätös on kuntalain vastainen. Toisen valittajan mielestä päätös rikkoo myös kahta EU-artiklaa.

Kouvola suhtautuu valituksiin kahdella tavalla. Se esittää, että toisen valittajan vaatimukset on hylättävä perusteettomina. Lisäksi kaupunki pyytää hallinto-oikeudelta, että valittajan on korvattava kaupungin oikeuskuluja 900 eurolla. Valittaja vastaavasti vaatii kaupungilta 1 200 euron korvausta oikeudenkäyntikuluistaan.

Toisen valittajan tapauksessa kaupunki esittää, että valittajan vaatimukset hylätään. Valittaja ja kaupunki eivät vaadi korvauksia.

— Nyt kyllä hälytyskellot soivat. Onkohan kaupunki toiminut tässä asianmukaisesti? Tämä ei kuulosta hyvän hallintotavan mukaiselta toiminnalta, Uoti sanoo.

Uotin mukaan kunnallis- ja hallintovalituksissa raha ei liiku samalla tavalla kuin yksityisoikeudellisissa käräjäoikeuteen vietävissä tapauksissa. Hän tarkoittaa rahan liikkumisella oikeudenkäyntikulujen korvauksia.

Hallintolainkäyttölain mukaan yksityistä asianosaista ei saa velvoittaa korvaamaan julkisen asianosaisen oikeudenkäyntikuluja.

— Valituksessa täytyisi olla jotain erityisen poikkeuksellista harhaanjohtamista tai väärien tietojen antamista, jotta voisi olla edes teoreettisia perusteita vaatia korvauksia, Uoti sanoo.

Hallinto-oikeus päättää aikanaan siitä, onko kouvolalaisen kunnallisvalitus perusteeton tai perustunut esimerkiksi valheellisiin väitteisiin.

Kouvolan kaupunginlakimies Päivi Sandås ei kerro, miksi kaupunki vaatii kuntalaista korvaamaan kaupungin oikeudenkäyntikuluja.

— Emme kommentoi asioita, jotka ovat vireillä.

Sandås vetoaa julkisuuslakiin. Kunnallisoikeuden asiantuntija Asko Uoti puolestaan sanoo, että kuntalaki ohittaa julkisuuslain, kun on kyse kunnan toiminnasta.

— Toki kunta voi mennä jossain määrin julkisuuslain taakse, jos se ottaa oikeudekseen pitää keskeneräisen asian kokonaan salassa, Uoti kertoo.

Uoti ei näe mitään perusteita salaamiselle, jos asiaa katsotaan hyvän hallintotavan näkökulmasta.

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kunnallisvalituksia 21.11. ja 12.12.

Satumiia Masalin

Satumiia Masalin

Kommentoidut