Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella kuka tahansa pohjakoulutuksesta riippumatta — Xamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa on kirjoilla yli 5000 opiskelijaa

Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa aikuisille mahdollisuuden täydentää opintojaan tai vaihtaa kokonaan alaa.

Raimo Eerola

Valtaosa Xamkin avoimessa AMK:ssa syyslukukaudella 2019 opiskelevista ovat työelämässä olevia 30—50-vuotiaita aikuisia.
Valtaosa Xamkin avoimessa AMK:ssa syyslukukaudella 2019 opiskelevista ovat työelämässä olevia 30—50-vuotiaita aikuisia.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa on kirjoilla yli 5000 opiskelijaa syyslukukaudella 2019. Xamkin avoin AMK oli Suomen vetovoimaisin vuonna 2018, jolloin avoimen opintoja suoritti kevät- ja syyslukukauden aikana yhteensä 5 140 opiskelijaa.

— Muutokset työelämän osaamisvaatimuksissa tuovat yhä useampia aikuisia opintojen pariin. Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa joustavia mahdollisuuksia päivittää omaa osaamista tai aloittaa kouluttautuminen uudelle alalle, kertoo Xamkin jatkuvan oppimisen johtaja Pia-Mariana Toukkari.

Valtaosa Xamkin avoimessa AMK:ssa syyslukukaudella 2019 opiskelevista ovat työelämässä olevia 30-50-vuotiaita aikuisia. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi kuka tahansa, pohjakoulutuksesta riippumatta, opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Xamkin avoimen AMK:n tarjonnassa on satoja koulutuksia laajasti eri aloilta.

— Xamkin avoimen ammattikorkeakoulun opintotarjonta on Suomen laajinta. Tänä syksynä opintojaksoillemme on yli 8 000 ilmoittautumista ja suosituimpien opintojaksojen jonopaikoilla on yhteensä yli 2000 ilmoittautujaa. Noin puolet opintotarjonnastamme toteutetaan kokonaan verkko-opintoina ja osa englannin- ja venäjänkielisenä.

Opiskelijoita on yli 70:ssä eri maassa.

— Xamkin avoin AMK on kiinnostava myös kansainvälisesti ja lisää alueen vetovoimaisuutta. Opinnoissa on mahdollisuus kasvattaa omaa kansainvälisyysosaamista, kertoo Toukkari.

Polkuopinnot uudelleenkouluttautuville

Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opintojaksot voidaan hyväksilukea, mikäli opiskelija joskus jatkaa opintojaan Xamkissa tutkinto-opiskelijana.

— Uudelleenkouluttautumista harkitseville suosittelen Xamkin polkuopintoja. Polkuopinnoissa suoritetaan AMK- tai YAMK-tutkinnon ensimmäisen vuoden opinnot avoimen AMK:n opiskelijana. Tänä syksynä poluilla opiskelee Xamkissa lähes 500 polkuopiskelijaa, iloitsee Toukkari.

Polkuopintoja on tarjolla päiväopetuksena, monimuoto-opintoina ja joitakin polkuja kokonaan verkko-opintoina. Lähiopetus järjestetään jollakin Xamkin kampuspaikkakunnista: Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä tai Savonlinnassa.

Seuraava mahdollisuus ilmoittautua polkuopiskelijaksi on 3. — 9. joulukuuta Xamkin koulutuskalenterissa: www.xamk.fi/koulutuskalenteri.