Anjalan koulu ja Kuusankosken uimahalli kiinni, junioriurheilun vuorot maksullisiksi, jalkakäytävien talvikunnossapito entistä enemmän kiinteistöjen omistajille — Kaupunginjohtaja Marita Toikalta tiukka säästölista hallituksen ruodittavaksi

Marita Toikka ja kaupungin toimialajohtajat esittelivät perjantaiaamuna uusia säästökohteita. Kaupunki tavoittelee säästöjä heikon taloudellisen tilanteen takia.

katja Juurikko

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka esittää rajuja säästökeinoja lautakuntien jo hyväksymien keinojen lisäksi.
Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka esittää rajuja säästökeinoja lautakuntien jo hyväksymien keinojen lisäksi.

Kouvolan kaupunginhallitus saa 28. lokakuuta ruodittavakseen uuden säästölistan. Kaupunginjohtaja Marita Toikka esittää esimerkiksi Anjalan koulun ja Voikkaan koulun lakkautusta sekä Elimäen yhtenäiskoulun siirtoa Korialle. Kuusankosken uimahallia esitetään suljettavaksi vuoden 2021 alusta lähtien.

Alle 18-vuotiaille tarjotun ohjatun liikunnan varausmaksuja esitetään nostettavan reilusti. Esityksen mukaan kesäkuusta 2020 alkaen juniorien jäähallivuorot maksavat 30 euroa alkavaa tuntia kohti ja muiden tilojen vuorot 15 euroa alkavaa tuntia kohti.

Kouvolan kaupungin omistamien liikuntapaikkojen vuorot ovat lämmitettäviä tekonurmikenttiä lukuunottamatta olleet aiemmin täysin maksuttomia alle 18-vuotiaille.

Jäähallien määrärahoista vähennetään 450 000 euroa vuoden 2021 taloussuunnittelusta.

Toimialakohtaisia säästöesityksiä on esitelty tarkemmin jutun lopussa.

Kaupunginjohtajan uusista säästöesityksistä on kerrottu jonkin verran kuntalaisille jo tällä ja viime viikolla järjestetyissä asukasilloissa.

"Nykyinen palveluverkko on laaja ja liian kallis"

Toikan mukaan käsillä oleva kaupungin kokonaisvaltainen palveluverkkojen päivitys on välttämätöntä toteuttaa. Hän viittaa siihen, että ennusteiden mukaan Kouvolan väestö vähenee ja ikääntyy.

—Nykyinen palveluverkko on laaja ja kaupungille liian kallis. Se on pitkälti edelleen kuuden kunnan peruja. Vähällä käytöllä oleviin ylisuuriin tai huonokuntoisiin tiloihin käytetyt rahat ovat pois palveluiden tuotannosta ja kehittämisestä.

Toikan mukaan tavoitteena on edelleen, että myös jatkossa osa palveluista tuotetaan lähellä kuntalaista eli niin sanottuina lähipalveluina.

—Osa palveluista on tarkoituksenmukaista keskittää alueille, joilla suuri joukko kaupunkilaisista asuu.

Lautakunnat hyväksyivät jo aiemmin 4—5 miljoonan euron säästöt

Toikka ja kaupungin toimialajohtajat esittelivät perjantaiaamuna uusia säästökohteita Kouvolan kaupungintalolla. Lautakunnat ovat jo aiemmin hyväksyneet varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisopalvelujen, lukion, liikunnan, leikkipaikkojen, venepaikkojen ja puistojen palveluverkkoselvitykset.

Lautakuntien palveluverkkoesityksen kustannusvaikutukset ovat vuosittain noin 4—5 miljoonaa euroa vuosina 2021–2025 ja vuodesta 2027 lähtien 5,8 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtajan tarkennetun palveluverkkoesityksen kustannusvaikutukset ovat vuosittain noin 6–7 miljoonaa euroa vuosina 2021–2025 ja vuodesta 2027 lähtien 8,4 miljoonaa euroa.

Kaupunki etsii konsultin kanssa muualta kuin palveluverkoista 10 miljoonan euron säästöjä

Palveluverkkopäivityksen lisäksi kaupunki on etsinyt muita säästökeinoja yhteistyössä Perlacon oy:n kuntatalouden konsultin Eero Laesterän kanssa. Kaupungin mukaan tavoitteena on löytää vaiheittain pysyviä säästöjä niin, että vuodesta 2023 alkaen säästöt ovat vuositasolla yhteensä 10 miljoonaa euroa.

Kaupunki kertoo, että mahdollisina toimenpiteinä ovat muun muassa koulujen alkamisaikojen yhdenmukaistaminen eli kuljetuskustannuksissa säästäminen, kaupungin organisaation tiivistäminen, kaupungin palvelujen yhtiöittäminen ja/tai ulkoistaminen, avustusten määrän pienentäminen esitettyä enemmän, varhaiskasvatusverkon supistaminen sekä hankkeiden määrän supistaminen.

Tähän työhön esitetään ohjausryhmän asettamista kaupunginhallituksen kokouksessa 28. lokakuuta. Ryhmään pyydetään edustajat neljältä suurimmalta poliittiselta ryhmältä eli SDP:ltä, kokoomukselta, keskustalta ja vihreiltä. Kaupungin virkamiesorganisaatiosta ohjausryhmään osallistuvat kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja ja talousjohtaja.

Esitys on tarkoitus saada valmiiksi 30. huhtikuuuta 2020 mennessä.

Taustalla Kouvolan talouden synkkä tila

Kouvolan kaupungin tulos menee tänä vuonna kaupungin oman arvion mukaan 34 miljoonaa euroa miinukselle. Kaupungin mukaan alijäämän aiheuttavat ennen kaikkea sote-menojen odottamattoman suuri kasvu sekä odottamattoman pienet verotulot.

Kaupungin mukaan talouden tasapainoon saattaminen syntyy kokonaisuudesta, joka sisältää useita toimenpiteitä taloussuunnittelukaudella 2020–2023.

Kouvolan kaupunginhallitus asetti huhtikuussa talouden vuosittaiseksi leikkaustavoitteeksi 20 miljoonaa euroa. Kaupungin mukaan vakaalle taloudelliselle pohjalle pääsy vaatii palveluverkkojen ja siihen suhteutetun henkilöstön sekä kiinteistöjen tarkastelua ja avustusten kriittistä arviointia.

Lisäksi kaupunki pyrkii lisäämään tuloja muun muassa maksuja ja taksoja päivittämällä, osinkotuloutuksilla ja mahdollisesti kunnallisveroprosenttia korottamalla.

Säästökohteita toimialoittain:

Kasvatus- ja opetus/perusopetus

• Ehdotetaan lakkautettavaksi Anjalan koulu samaan aikaan kuin Kaipiaisten, Pilkanmaan Tehtaanmäen ja Ummeljoen koulu eli 1.8.2020.

• Voikkaan koulu lakkautettaisiin, kun Kuusankosken yhtenäiskoulun uusi koulurakennus valmistuu

• Elimäen yhtenäiskoulun 7-9 -luokkien opetuksen siirto Korialle, kun Korian yhtenäiskoulun uusi koulurakennus valmistuu. Alakoulu jatkaa Elimäen kirkonkylässä nykyisissä tiloissa.

Kaupunginjohtajan perustelut kasvatuksen ja opetuksen säästökohteille

Tällaisilla sanamuodoilla kaupunginjohtaja Marita Toikka aikoo perustella esityksiään kaupunginhallitukselle kokouksessa 28. lokakuuta:

"Anjalan koulun investointihanke on esitetty poistettavaksi, koska oppilasmäärien lasku Inkeroinen—Anjala–alueella jatkuu voimakkaana. Anjalan koulun oppilaat ovat käyneet koulua Inkeroisissa reilut kaksi vuotta. Tilat ovat riittävät vähenevälle oppilasmäärälle. Anjalan ja Inkeroisten yhteiskoulun välinen etäisyys on noin 2,7 km. Koulumatka voidaan kulkea lähes koko matkan kevyen liikenteen väylää ja Inkeroisten keskustassa on alennettu nopeusrajoitus (40 km/h). Isommassa kouluyksikössä voidaan turvata oppilaille riittävät opetusresurssit mm. valinnaisaineet ja erityisen tuen palvelut. Aamu- ja iltapäivätoiminta otetaan kaupungin omaksi toiminnaksi ja siten säästetään ostopalvelumenoja.

Vuositasolla Anjalan uuden koulun rakentamisesta luopuminen säästää investointimenoissa 6,5 miljoonaa euroa. Kustannukset vähenevät myös kiinteistökuluissa ja opetushenkilöstön palkkakuluissa.

Elimäen yhtenäiskoulun 7-9 -luokkien opetuksen siirto ja uuden yhtenäiskoulun rakentaminen Korialle perustuu perhekeskusalueen oppilasmäärän laskuun Elimäen kirkonkylän alueella. Lähikouluperiaatteen mukaan tulevaisuuden yhtenäiskoulun uusi paikka on Koria. Tällä hetkellä noin 180 oppilasta kuljetetaan päivittäin Korialta Elimäelle ja takaisin. Jatkossa Elimäen kirkonkylältä kuljetettaisiin noin 50 oppilasta Korialle. Kustannussäästönä bussikuljetuksista saadaan 380 000 euroa vuodessa. Kiinteistökustannusten osalta säästöksi tulee arviolta 310 000 euroa ja henkilöstökustannuksissa noin 220 000 euroa. Erityisen tuen saatavuus paranee isossa kouluyksikössä.

Peruskoulujen koon kasvaessa opetuksen kustannustehokkuus paranee, kun opetusryhmät ovat optimaalisen kokoiset, erityisen tuen resurssit voidaan kohdentaa isompiin yksiköihin ilman, että henkilöstö käyttää paljon työaikaa koulusta toiseen siirtymiseen.

Ehdotuksen mukainen 17-koulun palveluverkko tuo henkilöstösäästöjä kymmenen vuoden aikana arvion mukaan 8,9 miljoonaa euroa. Kiinteistökustannuksissa säästöt ovat suuruusluokassa 2 - 2,5 miljoonaa euroa riippuen uusien investointien tuomista poistokustannuksista. Kuljetuskustannusten nousun suuruutta on vaikea arvioida tässä vaiheessa, mutta olemassa olevia kuljetuksia voidaan hyödyntää. Lisäksi kuljetuksissa syntyy merkittävä säästö, kun päivittäinen lähes sadan oppilaan edestakainen kuljetus Korialta Elimäelle loppuu. Lisäksi työmatkaliikenne hyötyy tästä muutoksesta", esitystekstin luonnoksessa kerrotaan.

Liikunta ja kulttuuri

• Kuusankosken uimahallin sulkeminen vuoden 2021 alusta alkaen

• Alle 18-v ohjatun liikunnan varausmaksut 1.6.2020 alkaen jääajan osalta 30 euroa/alkava tunti ja muiden tilojen osalta 15 euroa/alkava tunti

• Jäähallien määrärahoista vähennetään 450 000 euroa vuoden 2021 taloussuunnittelusta, johon tulee etsiä korvaavat toimintatavat tai tulonmuodostumiset.

Kaupunginjohtajan perustelut liikunnan ja kulttuurin säästökohteille

Tällaisilla sanamuodoilla kaupunginjohtaja Marita Toikka aikoo perustella esityksiään kaupunginhallitukselle kokouksessa 28. lokakuuta:

"Vuoden 2020 aikana suunnitellaan uimahallien tehokkaampaa käyttöä yhteistyössä uimaseurojen, koulujen, kansalaisopiston, liikunnanohjaajien sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Valkealan, Urheilupuiston ja Inkeroisten uimahallien aukioloaikoja tarkastellaan sekä selvitetään vuorojen myöntämistä uimahalleihin talojen kiinnioloaikana. Vesiliikuntaryhmiä (muun muassa eläkeläiset ja työttömät) ohjataan uimahallien hiljaisille ajankohdille. Aamupäivien tehokkaampaa käyttöä suunnitellaan muun muassa uimahallimaksujen tarkastelulla (edullisempi maksu aamupäivänä).

Varausmaksulla haetaan tilojen tehokkaampaa käyttöä ja parempaa käyttökatetta liikuntatiloille. Vuoden 2020 aikana jääurheilua koskevat linjaukset tehdään yhteistyössä seuraparlamentin kanssa. Jäähallien määrärahaleikkaus vuodelle 2021 merkitsee laajempaa rakenteellista ratkaisua", esitystekstin luonnoksessa kerrotaan.

Asuminen ja ympäristö

Asumisen ja ympäristön säästökohteisiin ei tullut perjantain palveluverkkoinfossa uusia lisäyksiä, joita ei olisi jo käsitelty lautakuntatasolla.

• Jatketaan yhdyskuntatekniikkaa koskevien ei-lakisääteisten palveluverkkojen tehostamistoimenpiteitä puistojen hoitoluokitusten sekä leikkipaikkojen ja venepaikkojen osalta. Säästötavoite: vähintään 290 000 euron vuotuiset kunnossapitokustannusten säästöt sekä noin 2 miljoonan euron investointien vähentäminen.

• Tarkistetaan matonpesupaikkojen ja koirapuistojen palveluverkkotarve. Säästötavoite: vähintään 20 000 euron vuotuiset kunnossapidon säästöt sekä investointien vähentäminen 0,3 miljoonaa euroa.

• Myöhemmin syksyllä tullaan vielä esittämään jalkakäytävien talvikunnossapitovastuun siirtämistä kiinteistöjen omistajille samassa laajuudessa kuin useassa kaupungin verrokkikunnassa on päätetty tehdä, jolloin kaupungin kunnossapitoon varattuja määrärahoja on mahdollista säästää vähintään 100 000 euroa.

• Lisäksi esitetään laskettavaksi kaupungin vuotuisia yksityistieavustuksia vähintään 300 000 eurolla, jolloin avustus sijoittuu lähelle verrokkikuntien keskitasoa.

Luetuimmat