Kouvola junailee viestintäänsä ja markkinointiaan uusille raiteille — Tarkoitus on lisätä kaupungin viestinnän vaikuttavuutta

Kouvolan kaupungin viestintäyksikkö jaetaan viestintäpalveluihin ja markkinointipalveluihin. Kaupungin markkinointisuunnitelmien toteuttamisesta vastaa Kouvola Innovation oy.

Tapani Olkku

Kouvolan kaupungin viestintää ja markkinointia pyritään tehostamaan. Viimeksi Kouvolaa tehtiin laajemmin tutuksi matkamessuilla Helsingissa viime viikonloppuna.

Kouvolan kaupunki järjestelee viestinnän ja markkinoinnin toimintamallejaan uusiksi.

Järjestelyn seurauksena Kouvolan kaupungin viestintäpäällikkönä aloitti tammikuun alussa Minna Seppä. Tehtävää aiemmin hoitanut Anne Käki siirtyi vuodenvaihteessa yhteyspäälliköksi.

Kaupungin markkinointisuunnitelmien toteuttamisesta vastaa kaupungin elinkeinoyhtiö Kouvola Innovation oy, johon keskitetään asumisen ja matkailun markkinointi sekä yritysten sijoittumiseen liittyvä markkinointi.

Kinnolta hankittava markkinoinnin kokonaisuus on osa kaupungin viestinnän ja markkinoinnin uutta toimintamallia. Kouvolan kaupungin viestintäyksikkö jaetaan viestintäpalveluihin ja markkinointipalveluihin, joita vetävät viestintäpäällikkö ja yhteyspäällikkö.

Tavoitteena viestinnän parempi toimivuus

Järjestelyllä kaupunki kertoo pyrkivänsä lisäämään viestintänsä ajantasaisuutta ja vaikuttavuutta. Kouvolan tavoitteena on myös vahvistaa kaupungin brändiä ja alueen houkuttelevuutta.

Viestintäpäällikkö Sepän vetämän viestintätiimin ajankohtaisiin haasteisiin kuuluvat muun muassa kaupungin verkkosivu-uudistus, asuntomessujen viestinnän tukeminen ja viestinnän käytäntöjen kehittäminen.

Seppä on työskennellyt kaupungilla vuodesta 2017 hyvinvointipalveluiden viestintävastaavana. Tätä ennen hän on toiminut vuodesta 1996 erilaisissa viestinnällisissä ja toimituksellisissa tehtävissä.

Yhteyspäällikkö Käki vastaa kaupungin konsernipalvelujen alaisuudessa muun muassa Kouvolan brändin koordinoinnista, urheilun ja tapahtumien markkinointiyhteistyöstä, kansainvälisistä asioista sekä muista sidosryhmäyhteistyöhön liittyvistä asioista. Käki on työskennellyt kaupungilla vuodesta 2009, mistä viestintäpäällikkönä vuodesta 2012 alkaen.

Uusimmat uutiset