Kouvolaan on tullut jo yli 11,5 miljoonaa euroa yritystukia – Summa kasvaa, kun hakemusten käsittely etenee

Kouvolassa yksinyrittäjien tukea on hakenut 673 yritystä. Noin seitsemältä prosentilta tuki on jäänyt saamatta.

Kai Skyttä

Yksinyrittäjät voivat hakea koronatukea syyskuun loppuun Kouvolassa.
Yksinyrittäjät voivat hakea koronatukea syyskuun loppuun Kouvolassa.

Kouvolalaiset yritykset olivat saaneet viime viikkoon mennessä yli 11,5 miljoonaa euroa rahallista tukea eri lähteistä, Kouvolan yrityspalvelu Kinnon yhteyspäällikkö Leena Gardemeister kertoo. Business Finlandin, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus elyn, Valtiokonttorin ja Kouvolan kaupungin myöntämien yksinyrittäjien tuen yhteissumma elää koko ajan. Business Finlandin ja elyn:n tukien käsittely on päättynyt, mutta Valtiokonttorilla ja Kouvolassa Kinnolla hakemuksia on vielä käsittelemättä.

Kouvolan kaupunki on maksanut yksinyrittäjien tukea 559 yritykselle. Tuen määrä on 2 000 euroa yritystä kohti. Tähän mennessä yksinyrittäjille maksettu yhteissumma on 1,118 miljoonaa euroa. Tukea on hakenut Kouvolassa 673 yritystä. Hylättyjä hakemuksia on noin seitsemän prosenttia. Loppujen kohdalla käsittely on kesken. Kinno on pyytänyt keskeneräisiin hakemuksiin täydennykseksi lisää liitteitä.

Osa hakemuksista on poistettu Kinnon käsittelystä, koska ne ovat tulleet väärään paikkaan. Hakemukset olisivat kuuluneet joko elyn tai Business Finlandin käsittelyyn. Osalla yrityksistä tuen saannin edellytykset eivät ole Gardemeisterin mukaan täyttyneet. Yrittäjä ei ole kyennyt näyttämään toteen, että myynti olisi maaliskuun puolivälin jälkeen olennaisesti vähentynyt. Hakemukset käsittelee Kinno ja päätökset tuen maksamisesta tekee Kouvolan kaupunki.

– Tukea kannattaa ja sitä voi hakea syyskuun loppuun saakka, Gardemeister sanoo.

Kaikkia tukisummia ei vielä tiedetä

Tukea kannattaa ja sitä voi hakea syyskuun loppuun saakka. — Leena Gardemeister

Timo Seppäläinen

Yksinyrittäjille kevät oli vaikeaa aikaa koronaepidemian takia.
Yksinyrittäjille kevät oli vaikeaa aikaa koronaepidemian takia.

Kouvolaan myönnettyjen ravintolatuen, uudelleen työllistämisen tuen tai maaseudun yritysten väliaikaisen tuen kokonaissummaa Gardemeister ei tiedä, koska niitä myöntävät tahot eivät ole vielä julkaisseet päätöksiään.

Ravintoloiden tuen mallissa on kaksi osaa. Toinen osa tukee yrityksiä työllistämisessä ja toisella osalla hyvitetään toiminnan rajoituksia ja tuetaan yrityksiä joustamattomien kustannusten hoitamisessa. Ravintolatuen maksamisesta vastaavat ely-keskukset ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHA. Tuen haku päättyi elokuun lopussa.

Maaseudun väliaikaistukea voi saada maataloustuotteita jalostava ja myyvä yritys, joka työllistää alle 10 henkilöä ja jonka liikevaihto tai tase on enintään kaksi miljoonaa euroa. Hakemukset käsittelee ja maksaa Ruokavirasto.

Business Finland myönsi kesällä koronatukea kouvolalaisille yrityksille noin 6 miljoonaa euroa. Iittiläiset yritykset ovat saaneet tukia 507 120 euroa.

Ely-keskus jakoi heinäkuun alkuun mennessä Kouvolaan noin 2,1 miljoonaa euroa ja Iittiin noin 367 000 euroa. Elokuun loppuun mennessä Kymenlaaksoon myönnettyjen tukien yhteismäärä oli 8,136 miljoonaa euroa. Ely:llä on vielä käsitteltävänä hakemuksia.

Business Finlandin Kouvolaan myöntämät tuensaajat löydät täältä. Molempien rahoitusten haku loppui 8. kesäkuuta.

Tukia eri tahoilta

Yrityksille suunnattua tukea koronan aiheuttamasta tilanteesta selviytymiseen jakavat seuraavat tahot:

Yksinyrittäjien tukia myöntävät kunnat.

1–5 henkeä työllistävien tuen myöntää ely-keskus.

Suurempien yritysten tuen myöntää Business Finland.

Kustannustuen myöntää valtio.

Ravitsemisyritykset voivat saada tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen.

Maa-, metsä- ja kalatalousyrittäjien tuet ovat:

Maaseudun mikroyritysten väliaikainen tuki

Maatalouden alkutuotannon väliaikainen tuki

Kalatalousalan väliaikainen tuki

Lähde: Suomen Yrittäjät ry.