Samat lapset ja samat työt vähemmällä väellä — Myllykosken päiväkodin eskariryhmän työntekijät kysyvät päättäjiltä, oliko lomautus sittenkään loppuun asti ajateltu ratkaisu

Myllykoskella ei vielä tiedetä, miten arki lomautusten aikana järjestetään.

Jussi Lopperi

Minna  Pulkkinen (vasemmalla), Anne Lehto ja Minna Suleva Myllykosken päiväkodin esiopetusryhmästä osallistuivat lauantaina Kymenlaakson varhaiskasvattaja 2020 koulutus- ja näyttelytapahtumaan Kuusankoskella. Puolilta päivin odoteltiin omakustanteisen lounaan valmistumista.
Minna Pulkkinen (vasemmalla), Anne Lehto ja Minna Suleva Myllykosken päiväkodin esiopetusryhmästä osallistuivat lauantaina Kymenlaakson varhaiskasvattaja 2020 koulutus- ja näyttelytapahtumaan Kuusankoskella. Puolilta päivin odoteltiin omakustanteisen lounaan valmistumista.

Huumori ja hyvä työtiimi. Siinä ovat Myllykosken päiväkodin esikouluryhmää ohjaavien Minna Sulevan, Anne Lehdon ja Minna Pulkkisen aseet arjen haasteisiin.

— Meillä on hyvin samanlainen tapa ajatella, tehdä ja toimia. Vaikka keskinäinen yhteydenpito rajoittuu käytännön syistä enimmäkseen työaikaan, voimme milloin tahansa kysyä kollegan mielipidettä tai pohtia jotain asiaa, Anne Lehto sanoo.

Huumorilla kuitataan monta tiukkaa tilannetta ja kevennetään tunnelmaa.

— Jos olisi kovin tiukkapipoinen, sen kyllä lapsetkin huomaisivat. Mielummin hassutellaan kuin nipotetaan.

Minna Suleva, Anne Lehto ja Minna Pulkkinen osallistuivat lauantaina Kymenlaakson varhaiskasvattajille järjestettyyn Varhaiskasvattaja 2020 koulutus- ja näyttelytapahtumaan Kuusankoskella.

Satamäärin varhaiskasvatuksen ammattilaisia Kuusankoskitaloon koonneessa tapahtumassa keskusteltiin muun muassa työhyvinvoinnista, työyhteisöistä ja työasenteista. Aiheita olivat alustamassa professori Minna Huotilainen Helsingin yliopistosta, taidekasvattaja Susanna Kosonen ja näyttelijä Jaana Saarinen. Lastenpsykiatrian dosentti Jari Sinkkonen luennoi lasten hyvästä kasvusta ja itsetunnon kehittämisestä.

Erityistä tukea tarvitsevien määrä kasvaa koko ajan

Sulevan, Lehdon ja Pulkkisen esiopetusryhmässä on 22 lasta. Suleva on varhaiskasvatuksen opettaja, Lehto lasten erityisohjaaja ja Pulkkinen lastenhoitaja. Saviniemen koulun tiloissa toimivaan ryhmään kuuluu lisäksi toinen varhaiskasvatuksen opettaja.

— Meillä on aivan ihana lapsiryhmä, naiset kehaisevat.

Jussi Lopperi

Minna Pulkkinen (keskellä), Anne Lehto (oikealla) ja Minna Suleva eivät ole vakuuttuneita siitä, että kaupungin päätöksenteossa on täysin ymmärretty tulevien lomautusten vaikutus lasten, heidän perheidensä ja työntekijöiden arkeen.
Minna Pulkkinen (keskellä), Anne Lehto (oikealla) ja Minna Suleva eivät ole vakuuttuneita siitä, että kaupungin päätöksenteossa on täysin ymmärretty tulevien lomautusten vaikutus lasten, heidän perheidensä ja työntekijöiden arkeen.

Tulevat lomautukset puhuttavat varhaiskasvattajia. Kysymysmerkkejä on ilmassa viljalti.

— Olikohan ne lomautukset ajateltu ihan loppuun asti? Eikö mitään muuta vaihtoehtoa ollut?

Heitä huolestuttaa varsinkin erityisohjausta tarvitsevien lasten puolesta.

— Erityisohjaajien mitoitukseen pitää kiinnittää enemmän huomiota, sillä erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä kasvaa koko ajan, Lehto sanoo.

Erityistä tukea tarvitsevat lapset oireilevat eri tavoin ja eri syistä. Jollakulla voi olla käytöshäiriöitä, jonkun toisen erityisen tuen tarpeen määrittelee suomi toisena kielenä, kolmannen kotona voi olla useita ongelmia, Suleva kertoo.

— Miten ihmeessä lomautukset pystytään viemään läpi, kun lapset ja samat työt on joka tapauksessa hoidettava? Lapset eivät saa joutua sijaiskärsijöiksi, Pulkkinen sanoo.

Vanhemmilta ammattilaiset toivovat yhteistyötä ja osallisuutta lastensa varhaiskasvatuksessa.

— Luottamuksen pitää tietysti olla molemminpuolista. Näissä asioissa on aina kehittämisen varaa.

Miten ihmeessä lomautukset pystytään viemään läpi, kun lapset ja samat työt on joka tapauksessa hoidettava? — Minna Pulkkinen

Jussi Lopperi

Hyvä työtiimi, samanlainen huumorintaju ja keskinäinen luottamus ovat äärimmäisen tärkeitä työssä jaksamisen kannalta. Minna Pulkkinen, Anne Lehto ja Minna Suleva sanovat.
Hyvä työtiimi, samanlainen huumorintaju ja keskinäinen luottamus ovat äärimmäisen tärkeitä työssä jaksamisen kannalta. Minna Pulkkinen, Anne Lehto ja Minna Suleva sanovat.

Niukkuudesta tehtiin hyve

Lomautusten ja henkilöstömitoituksen lisäksi varhaiskasvattajia huolestuttaa alan palkkaus. Se ei erityisesti houkuttele uusia ihmisiä alalle.

Myös päiväkodeissa eurot lasketaan tarkasti. Välttämättömät tarvikkeet saadaan, mutta mihinkään ekstraan ei ole rahaa, naiset kertovat.

— Toisaalta niukkuus sopii hyvin ympäristökasvatusteemaan. Olemme tottuneet kierrättämään.

Juttua muokattu 19.1. kello 17.15: Korjattu otsikkoa.