FASD-lasten tilanne kestämätön — katso äidin alkoholismin vaurioittaman naisen haastattelu

Katja Juurikko

Lastenpsykiatri Mia Tapiola, projektipäällikkö Satu Siven ja FASD-koordinaattori Sari Somer puhuvat FASD-lasten, -nuorten ja -aikuisten puolesta.
Lastenpsykiatri Mia Tapiola, projektipäällikkö Satu Siven ja FASD-koordinaattori Sari Somer puhuvat FASD-lasten, -nuorten ja -aikuisten puolesta.

FASD-lapsia ei osata tunnistaa ja heille on apua tarjolla sekalaisesti. Tilanne on sama koko maassa, myös Kymenlaaksossa.

Äidin raskauden aikainen alkoholin käyttö voi aiheuttaa lapselle elinikäisen vamman. Sikiövaurioiden vakavan muodon eli FAS-alkoholioireyhtymän saaneilla lapsilla on pieni pää ja poikkeavat kasvonpiirteet. Seurauksena voi olla myös kehitysvammaisuus.

FASD-ryhmään kuuluvilla on monia lievempiä oireita, kuten vaikeuksia oppimisessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja oman käyttäytymisen säätelyssä. Heillä ei ole ulkoisia merkkejä vammasta.

Carea on aloittanut Kymenlaaksossa hankkeen, jossa selvitetään, miten lievästi vammaisia väliinputoajia voisi parhaiten auttaa ja tukea. Tällä hetkellä heidän tiensä hoidon piiriin kulkee oireiden mukaan joko lastenneurologin, lastenpsykiatrin tai jonkin muun erikoisalan lääkärin vastaanotolle.

Hankkeen yhteistyökumppani on Kehitysvammaliitto, joka on perustanut valtakunnallisen FASD Suomi -verkoston.

Projektipäällikkö Satu Siven sanoo, että tarkoituksena on luoda Kymenlaaksoon FASD-osaamisen toimintamalli ja palvelukokonaisuus. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että ohjausta ja neuvontaa saa keskitetysti yhdestä pisteestä. Toistaiseksi sellaista toimijaa ei ole.

Tällä hetkellä ei ole olemassa lukuja, kuinka paljon Kymenlaaksossa on FASD-lapsia, nuoria tai aikuisia.

— Se tiedetään, että joka kymmenes synnyttäjä ohjataan päihdepalvelujen piiriin, Siven sanoo.

Carean eri erikoisalojen asiakkaina on tällä hetkellä 26 potilasta, osa lastenneurologian potilaina, osa lastenpsykiatrian.

Suurin osa FASD-lapsista on lastensuojelun asiakkaita, monet ovat sijaishoidossa.

Sivenin mukaan jo syksyllä käynnistetään vertaistukiryhmät. Koko projekti jatkuu ensi vuoden toukokuun loppuun.

Lastenpsykiatri Mia Tapiola on sitä mieltä, että naisten pitäisi lopettaa alkoholin käyttö jo ennen raskauden alkamista. Alkoholi ja muut päihteet voivat aiheuttaa sikiölle vaurioita raskauden kaikissa vaiheissa, myös ihan alussa.

Tapiola ehdottaa, että jo kouluissa valistettaisiin nuoria naisia alkoholin seurauksista raskauden aikana.

Tällä hetkellä lastenpsykiatrian hoidossa on vain muutama, jolla on varmistettu FASD-diagnoosi. Usein ongelmien taustalla on FASD:n lisäksi traumoja ja monia sijoituspaikkoja.

Hän muistuttaa, että FASD-lapsilla on myös paljon positiivisia piirteitä: luovuus, musikaalisuus, taiteellisuus. He osaavat olla kohteliaita, hauskoja ja hyviä tarinan kertojia.

Oheisella videolla Anja Snellman haastattelee Eevaliisa Nwogua, joka kärsii äitinsä raskaudenaikaisen juomisen seurauksista vielä yli 30 vuoden kuluttua.